Wij bidden

wij bidden
voor het kind achter hekken, zonder uitzicht
voor de jongen onderweg, zonder onderdak
voor het meisje, weggedoken, zonder sprankje licht 

voor de vrouw, gaande, zonder vaste grond
voor de man, zoekend, zonder helder doel voor ogen 

Eeuwige God
wees hun toevlucht
op de weg naar vrede  

wij bidden
voor het kind met uitgebluste blik
voor de jongen met een lijf vol angst
voor het meisje met verbleekte dromen 

voor de moeder met haar zwijgend kind
voor de vader met de lege handen  

richt hen op, Eeuwige God
wees hun toevlucht 

en wij bidden
wees het licht dat ons met hen verbindt
dat wij niet de ogen sluiten voor hun wanhoop 

wees de bron van ons verzet
dat wij niet wegkijken van pijn en leed
van mensen om ons heen en verder weg 

Eeuwige God, richt ons op
en geef ons hoop
samen op de weg naar vrede  

Amen 

Yko van der Goot, emeritus-predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Zeist

Foto: Paul Jeffrey/WCC