Oproep aan kerken: help kwetsbare vluchtelingen en migranten

In 2015 en daarna vonden meer dan een miljoen vluchtelingen en migranten bescherming in Europa. Tegenwoordig hebben Europese landen echter de neiging om hen te weren, zelfs na de dramatische gebeurtenissen in Afghanistan. De Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME) doet daarom een dringende oproep aan kerken om deze kwetsbare groep mensen te helpen. 

Leden van de CCME, afkomstig uit 36 kerken in 19 Europese landen, zijn zeer bezorgd over de voorstellen in het nieuwe Asiel- en Migratiepact van de Europese Unie en praktijken aan de Europese grenzen waar mensen toegang tot bescherming wordt ontzegd. Daarom roepen ze Europeanen en hun overheden als ook kerken op om opnieuw een miljoen kwetsbare vluchtelingen en migranten op te vangen. 

Groot draagvlak

Het lijkt een gigantische klus, maar het bemoedigende van de ervaringen uit 2015 is dat samenlevingen, inclusief kerken, er toen samen de schouders onder hebben gezet. CCME-voorzitter Prof. Dr. Goos Minderman: “In Europa is lokaal en regionaal een groot draagvlak in kerk en samenleving om vluchtelingen op te vangen en migranten te verwelkomen. We moeten samenwerken met kerken en coalities van bereidwilligen om de hekken en muren in Europa af te breken.”

De CCME vertegenwoordigt 36 kerken van verschillende denominaties uit 19 Europese landen. De Protestantse Kerk in Nederland is één van de leden. Lees hier de volledige Engelstalige verklaring van de CCME.

Foto: Paul Jeffrey / WCC