Oecumenisch begeleidingsprogramma weer present op Westbank

Sinds 2002 biedt het Oecumenisch Begeleidingsprogramma van de Wereldraad van Kerken in Palestina en Israël (EAPPI) – op verzoek van lokale kerkleiders – beschermende aanwezigheid van internationale waarnemers in de kwetsbare gemeenschap op de Westelijke Jordaanoever.

Als gevolg van maatregelen vanwege de hoge corona-besmettingsgraad in Palestina, ontbrak het de afgelopen twee jaar aan mogelijkheden voor EAPPI-uitzendingen. De Wereldraad van Kerken wees recent nogmaals op het internationale recht dat een bezettende mogendheid de plicht heeft om voor de gezondheid van inwoners te zorgen, waarna er weer mogelijkheden bleken te zijn.

Beschermende aanwezigheid

In maart van dit jaar zijn twee Nederlandse begeleiders, Emma en Sandra, voor het programma afgereisd. Samen met oecumenische begeleiders uit alle delen van de wereld bieden zij de beschermende aanwezigheid aan Palestijnse burgers en gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jerusalem. Sandra en Emma dragen zo bij aan het monitoren van ontwikkelingen in de bezette gebieden en het rapporteren van mensenrechtenschendingen.

Leven op Westelijke Jordaanoever

Emma en Sandra delen, door middel van blogs, over hun ervaringen. Emma schrijft onder andere over de ontmoeting tussen de bewoners van Palestina en Israel, en hoe deze vorm krijgt binnen de beweging Parents Circle. In het blog van Sandra wordt de algemene situatie in Hebron toegelicht en geven ooggetuigenverslagen een realistische indruk van het leven op Westelijke Jordaanoever.

In september zal er weer een Nederlandse begeleider vertrekken.

Foto: Cole Keister | Ramallah Checkpoint, Ramallah, Palestina