Organiseer een Walk of Peace

In 2015 organiseerden PAX en de Raad van Kerken in het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede voor het eerst een Walk of Peace door Den Haag langs verschillende gebedshuizen (kerk, moskee en synagoge) eindigend bij het Vredespaleis.

In 2016 hielden we een dergelijke vredeswandeling door Enschede waarbij we o.m. de moskee, een rooms-katholieke en een Syrisch-Orthodoxe kerk bezochten en bij het oorlogsmonument stilstonden.

In 2017 werd er op vijfentwintig plaatsen in ons land een Walk of Peace gehouden, en in 2018 is het er weer één meer: zesentwintig. Onlangs werd er een in het kader van de viering 70 jaar Wereldraad van Kerken in Amsterdam georganiseerd. Een paar honderd mensen namen er aan deel, waarvan velen laten ook de viering in de Nieuwe Kerk bijwoonden. De vredeswandeling voerde de deelnemers langs Joodse monumenten, een Luthers bejaardentehuis, de Portugese synagoge, het beeld van de Dokwerker, de Mozes en Aäron kerk waar Sant’ Egidio vertelde over hun activiteiten, de Armeens Apostolische Kerk, de Waalse Kerk en het drugspastoraat van het Leger des Heils. Het was een mooie tocht!

 

Dit jaar hebben hebben zich aangemeld voor een Walk op Peace in de komende Vredesweek onder andere: Almelo, Almere, Den Bosch, Deventer, Enschede, Emmen, Gouda, Haarlem, Soest, Tilburg, Uden, Utrecht, Veenendaal, Zaandam, Zoetermeer en Zwolle. Ook zal er in het kader van het Inspiratiefestival Terschelling in oktober een Walk of Peace with Creation gelopen worden door de natuur! Maar nog meer vredeswandelingen op nog meer plekken in ons land zijn uiteraard welkom!

Waarom organiseert uw kerk, uw vredesgroep, uw gemeente niet zo’n verbindende wandeling in de komende vredeweek? Tips om zo’n Walk of Peace te organiseren zijn te vinden op vredesweek.nl/walk-of-peace/tips-voor-organisatie. Bij de Raad van Kerken zijn gratis buttons op te vragen om uit te delen aan de deelnemers.

Foto’s: Walk of Peace Amsterdam 23 augustus 2018, fotograaf Albin Hillert (WCC)