Kerken gesprekspartner voor de overheid

‘Kerken zijn ook voor het kabinet belangrijke maatschappelijke organisaties’. Dit tweette minister-president Rutte vanmorgen na afloop van een kennismakingsgesprek met de Raad van Kerken. Een tweet die de Raadsleden die deelnamen aan dit gesprek van harte konden onderschrijven. Het was een vruchtbare ontmoeting met diepgang en wederzijdse openheid. Bij het gesprek waren ook de vicepremiers (Ollongren, de Jonge en Schouten) en minister Grapperhaus aanwezig. De Raad was vertegenwoordigd door leden van het moderamen, te weten Dirk Gudde, Kees Nieuwerth, René de Reuver, Joris Vercammen, Johannes Welschen en algemeen secretaris Hillie van de Streek.

De ontmoeting stond in het teken van een nadere kennismaking. Maar het was voor de Raad van Kerken ook een gelegenheid zich als gesprekspartner van de overheid te presenteren. Premier Rutte stond daarvoor open. Hij nodigde de kerken uit in de komende regeerperiode gesprekspartner van de overheid te zijn voor tal van onderwerpen. Zijn uitnodiging werd onderstreept met de aanwezigheid van alle vicepremiers en de minister van Justitie en Veiligheid.

De Raad ging in op het motto van dit Kabinet, ‘vertrouwen in de toekomst’, en bracht onderwerpen te berde die leven in de kerken, als de laatste levensfase en de zorg voor ouderen, armoede en toename van ongelijkheid, duurzaamheid en de vluchtelingenproblematiek. Specifiek ook vroeg de delegatie aandacht voor het VN-verdrag tegen kernwapens.
Ook liet de Raad zien wat de kerken op deze onderwerpen kunnen bijdragen. Er werden twee publicaties uit eigen kring overhandigd. Joris Vercammen bood premier Rutte een exemplaar aan van ‘Nu ik oud word’, het Bulletin over de laatste levensfase. En Kees Nieuwerth overhandigde de premier de recente publicatie van de Conference for European Churches (CEC), getiteld  ‘Sharing God’s Earth and its Riches Justly’ over economische en ecologische gerechtigheid.

Bijzonder was de wederzijdse herkenning tussen het Kabinet en de Raad dat zij elkaar nodig hebben. Overheid en geloofsgemeenschappen als de kerken zijn beide gericht op het versterken van vertrouwen: tussen mensen onderling en naar de toekomst toe. Beiden dragen daaraan op hun eigen wijze bij, en de een kan niet zonder de ander.

De uitnodiging tot voortzetting van het gesprek werd door Dirk Gudde, leider van de RvK-delegatie, dan ook van harte aangenomen.  Rutte gaf aan een gesprek als in deze setting minstens een keer in elke kabinetsperiode te willen laten plaatsvinden en vaker als dat wenselijk is.  

Bronvermelding:
‘Nu ik oud word’, bulletin over de laatste levensfase, eigen publicatie van de Raad van Kerken, klik hier voor de uitgave

 ‘Sharing God’s Earth and its Riches Justly’ over economische en ecologische gerechtigheid, CEC, Conference for European Churches,  klik hier voor het rapport

Foto boven linkerzijde tafel vlnr: de delegatie van de Raad Kees Nieuwerth, Dirk Gudde, René de Reuver, Joris Vercammen, Johannes Welschen, Hillie van de Streek; rechterzijde tafel vlnr: vicepremier Hugo de Jonge, minister Ferdinand Grapperhaus, minister-president Mark Rutte, vicepremier Kajsa Ollongren, vicepremier Carola Schouten, en drie ambtenaren.

Foto midden vlnr: Hugo de Jonge, Joris Vercammen, Mark Rutte
Foto onder vlnr: Kees Nieuwerth, Mark Rutte