Aandacht vluchtelingen

Op zaterdag 7 november organiseerde de Raad van Kerken een ontmoetingsdag voor allen die in en vanuit de kerken zich inzetten voor vluchtelingen in ons land. Ruim 80 mensen vonden hun weg naar de Bergkerk in Amersfoort, waar door middel van diverse lezingen en themagroepen inspiratie en informatie kon worden gedeeld. John van Tilborg van Inlia, Tim Noordhof van Vluchtelingenwerk en Geesje Werkman van Kerk in Actie verzorgden de inleidingen en themagroepen. De dag werd afgesloten met een korte viering waarna nog flink werd nagepraat. Het was een zeer geslaagde dag!

De belangrijkste aandachtspunten vanuit de themagroepen:

Aandachtspunten vanuit themagroep Kerk in Actie:

 • Doe wat bij je locatie past
 • Doe waar je goed in bent
 • Werk samen met andere instanties (moskeeën, stichting Present, Rode Kruis, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, gemeente, etc)
 • Vraag na waar men echt behoefte aan heeft (materiaal: kleding, spelmateriaal) of aandacht (maatjes, taallessen, activiteiten, o.a. specifiek voor vrouwen)
 • Organiseer ontmoeting met gezinnen
 • Goede coördinatie tussen verschillende lokale initiatieven is belangrijk!
 • Laat je positief horen als kerken!
 • Kerk in Actie geeft een gratis cursus aan kerken die zich willen oriënteren op hulp aan vluchtelingen.


Aandachtspunten vanuit themagroep VluchtelingenWerk.

Tim Noordhof, VluchtelingenWerk, voerde twee zeer boeiende en geanimeerde gesprekken met deelnemers over de volgende onderwerpen: wat zijn de grote ontwikkelingen rond vluchtelingen de afgelopen paar maanden, wat is de rol van VluchtelingenWerk daarin, wat is de rol van de vele andere organisaties (zoals Kerk in Actie, Justice and Peace, het Leger des Heils, het Nederlandse Rode Kruis en vele spontaan ontstane burgerinitiatieven) daarin. Belangrijke vragen die aan de orde kwamen:
– waar is in de verschillende noodopvanglocaties behoefte aan?
– hoe kunnen gemeentes worden gestimuleerd om een warm welkom te heten aan asielzoekers in hun gemeente?
– hoe kan het publieke geluid positief worden beïnvloed.

Belangrijkste vrucht van de middag was om gezamenlijk vast te stellen dat er buitengewoon veel wordt ondernomen door talloze burgers en organisaties. Het is van het grootste belang dat die positieve geluiden en positieve energie kenbaar wordt gemaakt.

 • Gepresenteerde feiten in de media zijn vaak misleidend (bijv. cijfers van ‘instroom’: veel hoger dan werkelijke aantal nieuwe mensen)
 • Lokale kerken, maar ook landelijke Raad van Kerken moeten meer van zich laten horen,:
 • Positief geluid t.a.v. vluchtelingen en de positieve houding van velen in samenleving
 • Lobby naar overheid om procedures sneller te laten starten en om meer psychische zorg voor mensen met trauma’s
 • Taalgebruik in media is manipulatief en kwetsend: kerken moeten dit taalgebruik vermijden (bijv. woorden als tsunami, crisis, etc.)
 • Vluchtelingenwerk kan niet alle lokale initiatieven coördineren, zij zijn wel grootste organisatie, maar dit is niet per se hun rol. Lokale initiatieven zijn aanvullend en belangrijk en kunnen prima zelf samenwerking zoeken. In verschillende steden zijn hiertoe al initiatieven, meestal digitaal (websites, facebook, etc), die heel goed werken.
 • Ook de gemeentelijke overheid heeft een rol te spelen in coördinatie rond lokale initiatieven.

Aandachtspunten vanuit themagroep Inlia. De presentatie van Helmer Roelofs is hier (binnenkort) te downloaden.
–    Inlia heeft verschillende ervaringen vanuit de bed-bad-brood noodopvang bij elkaar gezet die kunnen worden gebruikt in kerkelijke bladen, vieringen, persberichten, wat dan ook. Mooi vormgegeven op te vragen bij Inlia of zelf te downloaden: http://www.inlia.nl/kopijkerkblad.html
–    Het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) heeft het initiatief genomen tot een manifest om de mogelijkheden voor ongedocumenteerden te verruimen.
Kijk op www.iedereen-aandeslag.nl

Voor meer informatie op internet over lokale initiatieven, kunt u onder andere terecht bij:
www.gastgezinvoorvluchteling.nl/
www.Dinerbijdeburen.com
www.Gave.nl
www.arnhemvoorvluchtelingen.nl
www.stichtingsyrie.nl
http://uvoorvluchtelingen.nl/
https://wageningensyrie.wordpress.com/

Graag vermelden wij hier ook uw initiatief! Laat het weten via rvk@raadvankerken.nl

Foto’s: uit de presentatie van Kerk in Actie