Betrokken bij armoede

Helaas is het wonen en leven in Nederland niet meer een garantie voor het verstoken blijven van armoede. De kerken en kerkverwante organisaties voelen zich mede verantwoordelijk voor het lenigen van de nood. Daarom is het nieuwe Knooppunt Kerken en Armoede zo belangrijk; het presenteert zich op vrijdagmiddag 22 januari in de Opstandingskerk, Het Kant 1 te Houten met een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan onder de titel ‘Betrokkenheid troef’. U die dit leest, kunt daar bij zijn.

De bijeenkomst markeert de start van dit interkerkelijke Knooppunt. In dit samenwerkingsverband bundelen diverse kerken de krachten in een nieuwe landelijk ondersteuning van plaatselijke kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland.

Tijdens deze middag zullen twee inleiders kort maar krachtig neerzetten hoe zij de betekenis zien van de kerkelijke inzet tegen armoede in Nederland. Zeventig voorbeelden van plaatselijk werk zijn beschreven in de bundel ‘Betrokkenheid troef’. Het eerste exemplaar van dit boek wordt overhandigd aan twee lokale bestuurders. Vrijwilligers vanuit een drietal voorbeelden uit deze bundel vertellen vervolgens hun verhaal. Een paneldiscussie met mensen uit het landelijke en plaatselijke diaconaat sluit de bijeenkomst af. De middag wordt van een luchtige noot voorzien.

Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk. Dit kan tot 17 januari 2016. Aanmelden via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

De deelnemers in het Knooppunt Kerken en Armoede zijn:
• Raad van Kerken in Nederland
• Protestantse Kerk in Nederland
• Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad namens de Rooms-Katholieke Kerk
• MissieNederland
• Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
• Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
• Nederlands Gereformeerde Kerken
• Leger des Heils

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00 uur: Inloop met thee en koffie
14.00 – 14.10 uur: Welkom door dagvoorzitter Vincenza la Porta
14.10 – 14.20 uur: Presentatie van het Knooppunt Kerken en Armoede door Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van kerken in Nederland
14.20 – 15.00 uur: Inleidingen door Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse
Theologische Universiteit en Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie Tilburg University
15.00 – 15.10 uur: Aanbieding bundel ‘Betrokkenheid troef’ aan Wouter de Jong, burgemeester van Houten
Josine Westerbeek, voorzitter Christelijk Sociaal Congres
15.10 – 15.20 uur: Intermezzo
15.20 – 15.40 uur: Drie inspirerende diaconale initiatievenpresenteren zich
15.40 – 16.10 uur: Paneldiscussie, met onder andere:
Ine Voorham
Jan Wolsheimer
Dicky Nieuwenhuis
Samuel Lee
16.10 – 16.20 uur: Intermezzo
16.20 – 16.30 uur: Afsluiting
16.30 – 17.00 uur: Napraten en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje
Dagvoorzitter en leider paneldiscussie: Vincenza la Porta