Doe mee met inspiratiemiddag

Wie wil inhaken op het thema van de pelgrimage kan daarvoor vrijdag 25 september terecht bij de Bergkerk in Amersfoort. Daar worden talloze werkvormen en achtergronden gepresenteerd die plaatselijk eenvoudig in een seizoensaanbod zijn op te nemen. Motto van de bijeenkomst is: ‘Als pelgrim op pad’.

De kerken in Nederland haken steeds meer in op het thema van de pelgrimage. Diverse tijdschriften hebben er inmiddels een themanummer aan gewijd. En verschillende landelijke organisaties bieden dit najaar een activiteit aan onder de noemer van de pelgrimage. We vinden het belangrijk dat de kerken daarnaast ook plaatselijk met het thema aan de slag zijn. Tijdens een inspiratiemiddag krijgen bezoekers een doorkijkje in wat er zoal mogelijk is.

Het aanbod is divers. Je kunt je pastoraat verdieping geven. Je kunt creatieve toepassingen maken op de liturgie. En je kunt met het toerustingsaanbod in de voetsporen van Jacobus treden.

Iris Speckmann is vrijdag 25 september uw gastvrouw. Zij was er bij, toen de Wereldraad in Busan het thema pelgrimage voor de komende zeven jaren op de agenda zette. Er zijn korte inleidingen van Margarithe Veen (zij weet veel van oecumenische theologie), Marian Geurtsen (zij is zeer deskundig in vieringen en liturgie) en Klaas van der Kamp (als algemeen secretaris van de Raad regelmatig in overleg met plaatselijke raden van kerken). In werkgroepen kunt u daarna meer direct in gesprek gaan over wat u belangrijk vindt bij dit onderwerp. U mag gratis meedoen, maar u moet zich wel even opgeven (rvk@raadvankerken.nl), zodat de organisatie een goede planning kan maken.

Het programma ziet er als volgt uit.

13.00 -13.30 inloop met koffie en thee
13.30 -13.40 opening door Iris Speckman
13.40 -14.00 ‘pelgrimage in bijbelse zin’ door Margarithe Veen
14.00 -14.20 ‘aan het werk met de pelgrimage’ door Klaas van der Kamp
PAUZE
14.30 -15.15 werkgroepronde 1
15.15 -16.00 werkgroepronde 2
16.00 -16.20 ‘communicatie over de pelgrimage’ door Marian Geurtsen
16.20 -16.30 afsluiting door Kees Nieuwerth (hij weet als voorzitter van de taakgroep Pelgrimage van de Raad goed wat er allemaal speelt rond de pelgrimage) 
16.30 -17.00 informele ontmoeting

Plaats: Bergkerk, dr. A. Kuyperlaan 2 te Amersfoort

Bezoekers kunnen kiezen uit vier werkgroepen:
A. Buitenliturgie. Marian Geurtsen (we noemden haar al eerder). Laat zien hoe men liturgie kan verbinden met ervaringen buiten het kerkgebouw.
B. Klimaat. Christiaan Hogenhuis. Gaat in op de Klimaatloop; kerken op weg naar een rechtvaardig klimaatbeleid (www.klimaatloop.nl), in voorbereiding op de klimaattop in Parijs en hoe je daar in je kerk aandacht aan kunt geven.
C. Gerechtigheid. Trinus Hoekstra (hij werkt voor Kerkinactie en weet veel van arbeidsvragen). Gaat dieper in op werkeloosheid, participatie, en ook over de mensen die over de rand vallen (richting voedselbank e.a.).
D. Vrede. Edwin Ruigrok (hij werkt voor Pax en kent de details van de vredesvragen). Denkt over de consequenties van een WalkofPeace.

Wilt u al een beetje in de stemming komen? We werken aan een nieuwe website over de pelgrimage. We nemen daarop ook concrete werkvormen op waar tijdschriften over hebben gepubliceerd. Klik hier voor hoe Woord en Dienst over pastoraat schreef. Klik hier over hoe Kerkinformatie een toerusting schreef. Klik hier voor een overzicht over diverse werkvormen. Klik hier voor de diverse activiteiten die dit najaar op de rol staan bij landelijke organisaties op het gebied van de pelgrimage.