Liever kraan dan fles

Het gebruik van flesjes water schiet zijn doel voorbij. Daarom is het beter af te zien van gebotteld water en gewoon water uit de kraan te gebruiken. Dat advies geeft de Wereldraad van Kerken aan de achterban.

Het internationaal netwerk voor water (Ecumenical Water Network, EWN) van de Wereldraad kwam onlangs in Geneve bijeen. Daar kwamen nieuwe cijfers op tafel. Daaruit bleek dat driekwart van de gebruikte plastic flessen niet wordt gerecycled. Het afval belast de omgeving. Tegelijk zijn er ontwikkelingslanden waar de regering te weinig doet aan de aanleg van waterleiding onder het mom dat de bevolking gebotteld water kan gebruiken.

Het oecumenische netwerk stelt vast dat de industrie die het water op de markt brengt een goede marketingcampagne voert. Ze weten een behoorlijk marktaandeel te verwerven, niet alleen in de ontwikkelingslanden, maar ook in de rijke landen. Ze hebben het imago weten door te zetten dat flessen water gezonder zijn dan leidingwater. Het netwerk plaatst daar vraagtekens bij, terwijl de prijs voor flessen beduidend hoger is dan de prijs van gewoon kraanwater.

Het netwerk wijst op meer negatieve gevolgen van ‘geflest water’. Industrieën die het water bottelen kopen land op wat zinvol anders besteed kon worden. Ze creëren voor zichzelf een goede marktpositie. Om één liter water te bottelen is er een extra liter nodig dat wordt verspild. Er is ongeveer een kwart liter olie nodig om het water te bottelen. Het plastic dat wordt gebruikt verontreinigt het milieu. Zo komen er jaarlijks 63 miljard plastic flessen in het milieu terecht. Iedere vierkante kilometer oceaan bevat naar schatting inmiddels 46.000 stukjes drijvend plastic.

De Raad van Kerken in Nederland heeft in 2013 een verklaring getekend waarin het belang van water onder woorden wordt gebracht. Water wordt daarin getypeerd als een mensenrecht, een vloeistof waar in beginsel ieder mens recht op heeft.

Dinesh Suna, de coördinator van het waterprogramma voor de Wereldraad, wijst op de centrale betekenis van ‘water’ in de Bijbel. ‘Je komt het woord tegen van het begin van Genesis tot Openbaring 21. In 2025 zullen er 3 miljard mensen zijn, ongeveer de helft van de wereldbevolking, die moeten vechten om voldoende water te krijgen. Dat heeft niet te maken met een gebrek aan water, maar met een verschil aan toegang tot het beschikbare water. Er is dan ook uiteindelijk geen schaarsteprobleem, maar een distributieprobleem. We hebben een pelgrimage van water nodig in het kader van de gerechtigheid’.