Kernwapens weg

Het Nederlands Dagblad heeft de kop van een krantenartikel wel heel spannend gemaakt: ‘PKN wil kernwapens de wereld uit’. Even denk je dan dat er een soort referendum is gehouden afgelopen zondag in de protestantse kerken. Zo is het niet. Wie het daarop volgende artikel leest, snapt toch wel ongeveer hoe deze vlag boven het artikel aansluit bij de lading die volgt. De preses van de Protestantse Kerk, ds. Karin van den Broeke, gaat naar Japan in het kader van de herdenkingen rond het gebruik van de atoombom 70 jaar geleden. En dat doet ze niet, om er eens tussenuit te zijn, maar om de problematiek van vrede en gerechtigheid verder onder de aandacht te brengen.

Ds. Karin van den Broeke heeft twee kaarsen van de oecumene meegenomen, om in Japan de verbondenheid te onderstrepen van de Nederlandse christenen met die van Japan. Die verbondenheid zal na het bezoek aan Japan ook expliciet een gezicht krijgen op 20 september, als diverse organisaties, waaronder de Raad van Kerken, een WalkofPeace organiseren in Den Haag. Iedereen, ook u die dit leest, kan daaraan meedoen. Karin van den Broeke zal daar expliciet naar verwijzen in de contacten aan de andere kant van de wereld. Donderdag woont ze de plechtigheden in Hiroshima bij en zondag in Nagasaki. 

Ze reageert in het ND op de vraag of de atoombommen mogelijk niet voor stabiliteit en rust zouden kunnen zorgen. Van den Broeke: ‘Juist deze verschrikkelijke atoombommen hebben de Koude Oorlog in de hand gewerkt. De Verenigde Staten hadden kernwapens, dus de Sovjet-Unie moest ze ook hebben. Ik begrijp de angst van mensen wel voor wat er gebeurt als je de voorraad van het Westen afbouwt. Maar zolang je je door angst laat leiden, wordt de wedloop alleen maar groter. Aan kernwapens kleven enorme risico’s, ook als je ze niet gebruikt. Moet je daarop je veiligheid baseren?’.

Van den Broeke pleit in het Nederlands Dagblad voor een wereldwijd verbod op kernwapens, net zoals dat er is voor chemische en biologische wapens en clustermunitie. Ze sluit daarmee aan bij organisaties als Pax, die 40.000 handtekeningen hebben verzameld. Het burgerinitiatief moet de Tweede Kamer er toe bewegen de discussie over kernwapens kritisch te benaderen. ‘Wij gaan ervoor dat Nederland het gesprek in de VN steunt voor een verbod op kernwapens’, aldus de preses van de synode van de Protetantse Kerk. Karin van den Broeke is ook lid van de Raad van Kerken in Nederland.

Wie meer wil weten, kan het Nederlands Dagblad lezen. Daarin staat bijvoorbeeld ook een reactie op de robotwapens, waar ds. Karin van den Broeke onder bepaalde condities minder moeite mee heeft. Want zegt ze: ‘Ik ben geen pacifist tot het uiterste’.

Foto: Embleem van de Walk of Peace die 20 september wordt gehouden. Meer informatie en opgave om mee te doen, klik hier: www.walkofpeace.net