Nieuwe leiding Leger

‘May God bless our General!’ Zo begint het Leger des Heils op de eigen website het bericht dat er een nieuwe general is. André Cox is gekozen als twintigste generaal van het internationale Leger des Heils van de wereldwijde kerk waar zo’n anderhalf miljoen leden bij zijn aangesloten.

Cox is gekozen door de diverse leiders van het Leger des Heils in Engeland tijdens de ‘High Council’, waar 117 leiders bij elkaar waren gekomen van over de hele wereld. Er waren vijf commissioners genomineerd. André Cox is daaruit definitief gekozen. De nieuwe generaal zei in zijn eerste toespraak: ‘I know that God will bless and lead us. The One who has called us will equip us’.

Commissionar André Cox is heeft een Zwitsers-Britse achtergrond. De vrouw van André Silvia Cox is world president geworden van de women’s ministries. André Cox is geboren op 12 juli 1954 in Harare (Zimbabwe). Hij werd officier bij het leger in 1979. Hij werkte de eerste jaren als korpsofficier in Zwitserland. Daar leerde hij ook zijn vrouw kennen. Hij ging in 1987 naar Zimbabwe en werkte daar in verschillende functies. In 1997 ging hij werken in het gebied Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije. En in 2005 verplaatste zijn werkterrein zich naar Finland en Estland. In 2008 ging hij naar Zuid-Afrika en in 2012 kwam hij naar het Verenigd Koninkrijk. Vanaf februari 2013 werkte hij bij het internationaal hoofdkantoor, eerst als chief of staff, met het vertrek van Linda Bond, zijn voorganger, als waarnemend generaal.

‘Ik vind het een privilege en een eer deze functie te mogen vervullen’, aldus Cox in een eerste interview. ‘Ik ken ook een gevoel van vrede. Ik heb me nooit geïdentificeerd met een bepaalde rang of rol, ik ben zoals God me heeft gemaakt, en ik groei in de persoon zoals hij me wil zien’. Op de vraag welke uitdagingen hij ziet voor het leger noemt hij onder meer: wereldwijde missie, inclusief de terreinen van armoede, sociale uitsluiting, sociaal onrecht, mensenhandel en gebrek aan respect voor de zaken van God. ‘Geconfronteerd met secularisatie en materialisme moeten we opnieuw ons vertrouwen ontdekken in de goddelijke inspiratie en autoriteit van Gods woord’.

Cox kreeg ook de vraag voorgelegd naar de oecumene. ‘Hoe belangrijk is naar uw mening de verantwoordelijkheid van het leger in relatie naar andere kerken en andere geloofsovertuigingen?’. Cox antwoordde: ‘De links met anderen zijn erg belangrijk. We moeten erkennen dat we allen tot dezelfde familie behoren. In de christelijke kerken hebben we een sterke band en kunnen we van elkaar leren. We hoeven onszelf niet te vergelijken met anderen, omdat God ons een specifieke roeping heeft gegeven als Leger des Heils. We moeten op ons geloof vertrouwen en we moeten niet beoordelend naar anderen staan. Ik heb bewijzen gezien in projecten en ontwikkelingswerken van mensen met een ander geloof waarin we in harmonie voor het goede doel konden samenwerken’.

Cox heeft inmiddels commissionar William Roberts gekozen als ‘chief of the staff’. Roberts begint per 1 oktober in deze functie. Nancy Roberts is gekozen als world secretary for women’s ministries.

Het Leger des Heils in Nederland is lid van de Raad van Kerken. Majoor Jeanne van Hal is de afgevaardigde naar de plenaire Raad van Kerken. Ze is tevens voorzitter van de werkgroep Convenanten, die in september een laatste bijeenkomst belegt, waar de mogelijkheden met convenanten worden besproken en waar een speciale bijbelstudie wordt gehouden waar het thema ook aan de orde komt. Commissionair Hans van Vliet en zijn vrouw Marja van Vliet geven leiding aan het Leger des Heils in Nederland. Binnenkort houdt het Leger een grote internationale toerustingsconferentie in Lunteren voor nieuw internationaal kader. Daar zal ook een bijdrage worden geleverd door de Nederlandse Raad van Kerken over het thema oecumene (20 augustus).

Foto’s: André en Silvia Cox
William Roberts