Dwarsverbinding jeugdwerk

Jeugdwerkers van diverse kerken weten elkaar steeds beter te vinden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Evangelische Alliantie, de strategische partner van de Raad van Kerken. Vincenza La Porta werkzaam als coördinator Jeugd berichtte eerder over het initiatief van Innov8 in het Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken.

Haar werk sluit aan bij de inzet van de Raad om meer dwarsverbindingen te leggen tussen professionele werkers in diverse kerken. Vincenza bericht dat het netwerk groeit onder meer door de inzet van een Faceboek-groep, waarin inmiddels 235 mensen in meedoen.

Tijdens de Innov8-conferentie in 2012 is de eerste versie gepresenteerd van de brochure ‘We love our youth worker’. De brochure maakt deel uit van een campagne om kerken te helpen een goede werkgever te zijn voor hun betaalde jeugdwerkers. Er is door de EA ook onderzoek verricht onder jeugdwekrers en kerkleiders uit evangelische en charismatische kring. Het blijkt dat velen van hen een tekort ervaren aan communicatie en coaching van hun kerkleiders. Ook zien ze een gebrek aan visie en visieontwikkeling. Opvallend genoeg noemden de kerkleiders deze zwakten niet, aldus Vincenza in het jaarverslag.

Twee studenten van de Christelijke Hogeschool in Ede onderzochten ook hoe niet-christenen anno 2012 tot geloof komen en hoe je hen kunt bereiken. Vijf factoren blijken van belang te zijn: Relaties, positieve uitstraling, religieuze ervaringen, kindervaringen en gebed.