Presentatie bijbelrooster

Een ieder die meer wil weten over het nieuwe leesrooster is welkom op 6 september bij de Raad van Kerken in Amersfoort. Daar zal vanaf twee uur tot ongeveer half vijf tekst en uitleg worden gegeven bij het leesrooster dat voor de komende negen jaar beschikbaar is. Ds. Klaas Touwen, voorzitter van de werkgroep, geeft een toelichting bij het rooster en ds. Pieter Endedijk vertelt hoe het nieuwe liedboek kan aansluiten bij het rooster. Verder zijn er enkele uitgevers aanwezig die vertellen van hun plannen om het bijbelleesrooster te gebruiken.

Het programma ziet er als volgt uit:

1 Opening
2. Inleiding op leesrooster (ds. Klaas Touwen)
* onder meer over positie t.a.v. andere roosters
* context van de kerken op dit moment
* principiële wissels
3.Uitgevers geven een toelichting op hun toepassing
* mogelijke uitgaven als Eerste dag, Bonnefooi, uitgave van Barnhard
4. Het nieuwe Liedboek voor het rooster (Pieter Endedijk)
* in hoeverre is het nieuwe liedboek op originele wijzen in te zetten bij het nieuwe rooster?
5. Gesprek
6. Circa 16.30 uur: Afsluiting

De Raad van Kerken wil met de bijeenkomst aandacht schenken aan het nieuwe leesrooster en aan de mogelijke verwerkingen.  Mensen die het programma willen bijwonen, moeten zich vooraf opgeven via rvk@raadvankerken.nl. De ruimte is beperkt, dus wie zich tijdig meldt, is verzekerd van een plaats.

Foto’s:
Pieter Endedijk, coördinator van de nieuwe uitgave van het liedboek, boven
Klaas Touwen, voorzitter van de werkgroep voor het nieuwe leesrooster, onder.