Samenwerking kerken

Samenwerking van kerken op plaatselijk niveau is een zaak van het hart, en ook een kwestie van goede afspraken met elkaar maken. De taakgroep Convenanten van de Raad van Kerken organiseert daarom een middag over het thema ‘convenanten’. Daarin komen beide aspecten naar voren: de geestelijke afstemming en de zakelijke kant. Er zijn al verschillende aanmeldingen, maar de groep kan nog wel iets groter.

In het Verenigd Koninkrijk zijn kerken veel verder met het op papier zetten van onderlinge afspraken en het regelmatig uitbouwen van de samenwerking. Daarom is Stephan Smyth uitgenodigd om over het thema een inleiding te verzorgen. Hij is secretaris-generaal van de Schotse Raad van Kerken in Schotland. Smyth stond destijds ook aan de wieg van een speciale methode van Bijbellezen, het zogenaamde Contextual Bible Reading. Hem is gevraagd om daar ook iets van te laten zien, door de spirituele opmaat voor de convenanten te maken met een Bijbelstudie op deze originele manier.

De bijeenkomst vindt plaats op 26 september van 14.00 uur tot 16.30 uur, bij het Leger des Heils, Pianoweg 117, 1312 JH ALMERE. Steven Smyth spreekt Engels. Aanmelding via rvk@raadvankerken.nl.