Delft maakt iets duidelijk

De landelijke kranten maakten met het overschrijven van elkaars berichten over de begrafenis van prins Friso ineens duidelijk hoe nuttig de evangelisatie-actie van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Delft is. Want alle kranten wisten te berichten dat de Nieuwe Kerk in Delft niet geschikt is voor een rouwplechtigheid gelet op de restauratie, en men gaf de optie in overweging om uit te wijken naar de Oude Kerk. Aan het einde van dit stukje zullen we uitleggen waarom Telegraaf, Volkskrant, NRC, Trouw en zelfs het Reformatorisch Dagblad de situatie in Delft curieus weergaven; en dan gaat het niet om de keus van prinses Beatrix om naar Lage Vuursche te gaan met de rouwplechtigheid.

Maar eerst die evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerk. De Christelijke Gereformeerde Kerk in Delft komt er qua presentatie aan de buitenkant wat bekaaid af. Er staat een toegangshek met een glazen vitrine waarop passanten informatie krijgen. Maar verder presenteert de kerk zich niet representatief op de manier waarop diverse andere kerken wel als kroon een plein afsluiten. In de vitrine bevindt zich informatie over de kerkdiensten en er is ook een bijzonder papier met tien vragen.

‘Waarom zijn er zoveel kerken?’, staat er bijvoorbeeld op. En het antwoord luidt: ‘Omdat mensen verschillen in de uitleg van de bijbel, ook al geloven ze in één God, één Zoon en één Heilige Geest. Het is best een gevoelig punt’. Zo volgen er negen andere vragen, die elk duidelijk maken wat de kerk wil zijn. In 10 vragen gaat men in op wat de kerk wil zijn. De taal en de gedachten proberen aan te sluiten bij wat men aan vooronderstellingen vermoedt bij de passanten. Hier komen ze:    

Van wie is de kerk? Antwoord: De kerk heeft een openbare functie, dus is eigenlijk ook een beetje van jou.

Mag iedereen er in? Antwoord: Ja, als hij open is bent u en bij jij welkom. Bijvoorbeeld tijdens open dagen, bij kerkdiensten, huwelijk, doop, uitvaarten of concerten.

Is het eng daarbinnen? Antwoord: Welnee, u en jij komen alleen maar in een grote lichte ruimte. Men treft er mensen die bijeen om zich te bezinnen, iets te horen, energie op te doen.

Word je dan aangestaard? Antwoord: Nee hoor. Misschien kijken mensen wel even, maar dat is omdat ze u en jou opmerken en blij zijn dat u en jij er bent.

Wat voor mensen komen daar? Antwoord: Mensen als u / jij zelf bent. Heel gewoon, met hun nukken en grillen. Ze vinden elkaar in hun liefde voor God, hun wil om te leven vanuit de bijbel en zijn woorden.

Wat kan je er vinden? Antwoord: Betrokkenheid op elkaar, nieuwe moed, ontroering, rust, ruimte, diepere gedachten over een levensthema, enthousiasme, blijdschap, muziek en alles wat hoort bij zaken die voorbij de alledaagse beslommeringen gaan.

Waarom zijn die kerken er nog steeds? Antwoord: Omdat er altijd mensen op zoek zijn naar een zinvol leven en naar antwoorden op levensvragen. Zij worden nog altijd geraakt door de boodschap van de bijbel.

Waarom zijn er zoveel kerken? Antwoord: Omdat mensen verschillen in de uitleg van de bijbel, ook al geloven ze in één God, één Zoon en één Heilige Geest. Het is best een gevoelig punt.

Is er nog iets naast die kerk? Antwoord: Zeker. De kerk is meer dan een gebouw. Zij is een geloofsgemeenschap, een netwerk van mensen, die elkaar binnen en buiten dit gebouw treft, helpt en contact heeft.

Hoe kan ik eens meemaken wat er gebeurt? Antwoord: Door gewoon binnen te lopen of met iemand die u / jij kent mee te gaan.

Tot zover de tien vragen. Oh ja, dan nog die toezegging van het begin: Waarom toont de berichtgeving in kranten als Telegraaf, Volkskrant, NRC, Trouw en zelfs het Reformatorisch Dagblad dat een evangelisatie-actie als deze zo nuttig is? Welaan, al deze kranten wisten te berichten dat de begrafenis van prins Friso maar moeilijk kon plaatsvinden vanuit de Nieuwe Kerk, omdat deze kerk wordt verbouwd. Maar, zo stelden al de kranten, er kon worden uitgeweken naar de Oude Kerk om daarna de bijzetting te laten plaatsvinden in de Nieuwe Kerk.

Laat nu de Oude Kerk ook met een restauratie te maken hebben. Maar er was geen krant die op dat idee kwam. De restauraties aan de Oude en de Nieuwe Kerk verschillen van karakter. Bij de Nieuwe Kerk is men aan de buitenkant bezig, er zijn steigers aangebracht aan de kant van de Rooms-Katholieke Kerk. De restauratie aan de Oude Kerk vindt plaats in de kerk, bij het eremonument van admiraal Tromp. Het is nog maar de vraag waar je met een rouwplechtigheid meer last van hebt: van een restauratie buiten of een restauratie binnen. De kranten wekken met hun analyse de indruk dat ze de kerken amper van binnen hebben bezocht. Reden om te concluderen dat de evangelisatie-actie van de Christelijke Gereformeerde Kerken nuttig is.

Foto’s:

De restauratie van de Oude Kerk

Het bord dat de restauratie aankondigt van de Nieuwe Kerk

De vitrine met tien vragen bij de Christelijke Gereformeerde Kerk