Stageplaatsen

Stageplaatsen beschikbaar

Het bureau van de Raad van Kerken heeft ruimte om enkele stagiaires in te zetten. Vanaf heden zijn er nog maximaal twee plaatsen beschikbaar. Studenten van een wetenschappelijke opleiding of een hbo zijn welkom.

Gezien de aard van het werk is het voor de hand liggend dat het gaat om studenten die een opleiding theologie, godsdienstwetenschappen, communicatie of bedrijfskunde volgen.

We richten ons komend jaar onder meer op de volgende zaken:

Wat betreft studenten theologie en godsdienstwetenschappen
voorbereidingen en verwerkingen van de tiende assemblee van de wereldraad van kerken in Boesan;
uitwerking en toepassing van de thema’s secularisatie, inculturatie en beeldvorming;
uitwerking van het thema beleving van eucharistie en avondmaal;
organisatie van de week van gebed over het thema ‘is Christus dan gedeeld’?

Wat betreft studenten communicatie
toepassing van een simulatiespel voor gemeenteopbouw (een stagiaire mag een dergelijk simulatiespel maken, dan wel bij een bestaand simulatiespel een verdere communicatiestrategie opstellen);
invulling van website-artikelen;
opstelling van een strategie ter uitbouwing van social media zowel voor Nederland als in een internationaal netwerk.

Wat betreft bedrijfskunde
optimalisering van bedrijfsprocessen tussen diverse groepen van vrijwilligers;
optimalisering van databestanden;
opstellen van een strategie voor locale en landelijke kerkelijke netwerken.

Studenten krijgen in principe eerst een algemene introductie en kennismaking bij diverse onderdelen van de Raad van Kerken. Daarna is het van belang een meer persoonlijke toespitsing te kiezen. Die kan aansluiten bij één van bovenstaande thema’s. Het kan ook gaan om een eigen invalshoek die men wil uitwerken.

Stageplaatsen bij het bureau van de Raad van Kerken zijn op vrijwillige basis. Er is geen financiële vergoeding beschikbaar, er wordt evenmin een financiële vergoeding gevraagd. Er is een werkplek op het bureau in Amersfoort, Kon. Wilhelminalaan 5. Het bureau zorgt voor periodieke begeleiding. Voorafgaand aan de stage vindt er een oriënterend gesprek plaats en indien de kandidaat daadwerkelijk stage wil lopen bij het bureau moet de betrokkene een A-4-tje opstellen met leerdoelen. Reacties kunnen worden gestuurd naar rvk@raadvankerken.nl, o.v.v. verzoek tot stage.