Digitale week van gebed

Op Twitter is een gebedsketen ontstaan van tientallen, misschien wel honderden mensen die in vier woorden hun gevoelens omzetten in een gebed. Daarmee is het in ieder geval wat de Week van Gebed betreft het grootste succes wat tot nu toe op de sociale media is gelanceerd.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie mogen Digikerk SocialMedia wel heel dankbaar zijn. Want de twitteraar zorgde voor een heuse hausse aan twitterberichten. Op 15 januari zetten Digikerk SocialMedia het volgende bericht op Twitter: ‘Ook op Twitter…. Winnen met gevouwen handen. #4woordengebed… Doe je mee? Vanaf 15 januari 2012. #weekvangebed #wvg12’.

Er volgden in enkele dagen tijd veel berichten en af en toe herhaalde Digikerk SocialMedia de oproep om mee te doen en in slechts vier woorden het geloof te verankeren. Sommige twitteraars volstaan met de intentie van het gebed in vier woorden te benoemen. ‘Voor zieken’, ‘voor militairen’, ‘voor eenzamen’. Bij anderen is het gebed vooral een lofprijzing: ‘Dank voor Uw levenslicht’ (Margarithe Veen), ‘Dan voor deze morgen’ (Hendrien van de Geest), ‘God, dank U, Amen’ (Elsje Pot). Soms is het een soort van geloofsbelijdenis: ‘Licht, kind in mij’.

Verder sta je verwonderd van de creativiteit die mensen aan de dag leggen en de vaardigheid om in vier woorden diepgang aan te brengen. Lees maar mee in de volgende bloemlezing:

‘Oase, ontvang onze onrust’ (Ina Veldhuizen)
‘Wij bidden voor rust’ (Ontmoetingskerk)
‘Wij bidden voor opwekking’ (Ontmoetingswerk)
‘Dat wij één zijn’ (Gerrit van Dijk)
‘Ik blijf mij verbazen’ (Aart Mak)
‘Ik weet me gezien’ (Aart Mak)
‘Zegen Blog en Podcast’ (Digikerk SocialMedia)
‘Bid voor ons, Maria’ (Eric van den Berg)
‘Heer, leer ons bidden’ (Jos Douma)
‘Verlos ons van vooroordelen’ (Gerrit van Dijk)
‘Wees Gij mijn borg’ (Guus Fröberg)
‘Vader, verheerlijk Uw naam’ (De Bron)
‘Heer, breng Uw gerechtigheid’ (Micha Nederland)
‘Heer, schenk ons compassie’ (Ralf Visser)
‘Heer, wees mijn verlangen’ (Ylja Witmer)
‘Ontferm U, omarm ons’ (Rebecca Onderstal)
‘Dank U voor Psalm121’(Rob M)

Soms past men de taal ietwat aan om toch op vier woorden uit te komen. Bijvoorbeeld:  ‘Kom mijn ongeloof t’ulp’ (De dolle mens) en ‘kga slapen, kben moe’ (domineerolinka).

Vanzelfsprekend hebben we als Raad van Kerken ook een paar gebeden toegevoegd. Als eerste de tekst: ‘Reik Uw eenheid aan’.

Zoals bekend organiseren de Raad van Kerken en de Evangelische Allinatie jaarlijks een week waarin de eenheid van de kerken centraal staat in het gebed. De week van gebed in 2012 loopt van 15 tot en met 22 januari. Er doen meer dan 200.000 christenen mee. Het thema dit jaar is: ‘Winnen met gevouwen handen’ (vier woorden maar). Voor een bericht over de opening van de Week van Gebed in Chemin Neuf klik hier. Voor materiaal over de Week van Gebed klik op de gele balk ‘Vieren’ boven aan de pagina en u krijgt diverse thema’s aangereikt, waaronder het themaboekje, een meditiatie, kindermateriaal en een exegese gemaakt door het NBG.