Project in Vastentijd

Diverse raden van kerken bereiden zich voor op de vastentijd. Hieronder volgt de aanpak van de Raad van Kerken in Doorn. Wellicht dat het een spiegel kan zijn voor andere raden om ideeën aan te ontlenen.

De Doornse Raad van Kerken organiseert een Oecumenisch Vastenproject onder het motto ‘Bewust naar Pasen’. Vanaf 22 februari, Aswoensdag gaan leden van diverse kerken gedurende zeven woensdagavonden in 2012 samen op weg naar Pasen. Ze geven een invulling aan deze periode, door stil te staan bij de scheppingsdagen uit Genesis 1. Zij laten zich inspireren door Gods scheppende en ordenende kracht van het begin en zijn trouw, door terug te komen als de lijdende knecht van de Heer. Hierdoor werd de schepping tot zijn doel gebracht.

Dat betekent verwondering voor al het schone dat geschapen is, verootmoediging voor de beperktheid van ons handelen en inspiratie om in Zijn kracht mee te werken aan het behoud van de wereld en de mensen die er op wonen, aldus de Raad in een voorpublicatie.

De Raad van Kerken in Doorn heeft mensen uitgenodigd die vanuit hun werk of passie iets gaan vertellen over hoe zij geïnspireerd worden door het scheppingsverhaal en de plaats daarin van de mens, de natuur, de dieren.

Vaste elementen daarbij zijn een eenvoudige maaltijd, voordracht, bezinning en ontmoeting, en een avondgebed. De reeks wordt begonnen op 22 februari met een maaltijd en een viering van Aswoensdag met de parochie.

De indeling van de avonden is als volgt:
22 febr. Maaltijd met aansluitend de  Aswoensdagviering   naar de St. Martinuskerk.  
29 febr. Hoe ervaar ik de schepping. Een bezinnend gesprek o.l.v. ds Teun Kruijswijk Jansen,(predikant Protestantse Gemeente Doorn) over de betekenis van de zeven scheppingsdagen van Genesis en de relatie met de ‘herschepping’ van Pasen.   
7 maart. Er zij licht. Henriette Alexander, beeldend kunstenaar spreekt over: Licht doet leven en geeft kleur.
14 maart. Schepping en herschepping. Drs. Wim Rietkerk, predikant van de Ned. Geref. Kerk te Utrecht  zal spreken over de “houdbaarheid” van de schepping.
21 maart. Oerknal en schepping. Prof. Carlo Beenakker, hoogleraar theoretische natuurkunde te Leiden        zal als wetenschapper en vanuit zijn geloof spreken over de schepping.
28 maart. De zorg voor de dieren. De heer Marjo Hoedemaker, 50 jaar dierenverzorger in Dierenpark Amersfoort  vertelt over de zorg voor de dieren in relatie tot hun schepping.
4 april. De mens kroon van de schepping. Drs. Andries Govaart, (RK-liturgist, tekstschrijver en dichter)staat stil bij de vraag wie ‘dat schepsel van de zesde dag’, de mens, nu toch eigenlijk is.
Locatie:  Alle avonden worden gehouden in de Koningshof, Kerkplein1, Doorn.

Programma: Het programma per avond is:
            17.45 uur                  ontvangst
            18.00 uur                  maaltijd
            18.45 uur                  voordracht spreker
            19.00 uur                  nagesprek
            19.30-19.45 uur         avondgebed

Wie in Doorn wil meedoen kan zich aanmelden – vanwege de maaltijd – vóór 17 februari, telefonisch bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of via het e-mailadres bewustnaarpasen@live.nl. De organisatie schrijft: ‘Wij moeten een grens van 40 stellen aan het aantal deelnemers in verband met het bereiden van de maaltijd. Het is daarom ook van groot belang dat, als u zich opgeeft, u ook werkelijk komt of tijdig afzegt’. Per avond wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten. Wat we meer mogen ontvangen zal worden gedoneerd aan Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF), die projecten en onderzoek naar de instandhouding van de Aziatische olifant in dierentuinen en in het wild mogelijk maakt.