Actie tegen eenzaamheid

Er komt een landelijke actieweek gericht op eenzaamheid. Dat heeft de nationale Coalitie Erbij bekendgemaakt.  Namens de Raad van Kerken in Nederland is Henk Oostinga als waarnemer in de Coalitie opgenomen.

Hij bericht, dat  10% van de Nederlandse volwassenen sterk eenzaam is en 20% matig eenzaam. Dus  bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft met de problematiek te maken. Eenzame mensen overlijden eerder, meldt de coalitie. Velen van de doelgroep verwachten informatie te vinden op internet (80%), daarnaast zijn er velen die weten dat ze bij de kerk terecht kunnen (38%), of de GGD (35%), of de huisarts (32%).

De landelijke netwerkbijeenkomst van de Coalitie is gehouden op 25 maart in Amersfoort in de St Aegtenkapel. De Raad van Kerken was met diverse mensen daarbij aanwezig. Zij hebben  actuele trends rond eenzaamheid  vernomen van hoogleraar Sociale Gerontologie  prof. dr. Theo van Tilburg. De organisatie lichtte verder de plannen toe voor 2010 met o.a. de landelijke actieweek tegen de eenzaamheid  van 25 september tot en met 1 oktober en met een congres “ICT en eenzaamheid” op 24 september. De eerste actieweek is vooral gericht op bewustwording.

Als ondersteuning van de activiteiten start op 1 mei het Digitaal Platform met o.a. overzicht activiteiten van de coalitiepartners, handelingsperspectieven, basisinformatie en tips voor hulpverleners en eenzamen.

Naast de Raad van Kerken zijn er 17 andere organisaties die op de één of andere manier in het platform meedoen, hetzij als lid, hetzij als waarnemer. Daaronder zijn o.a. De Zonnebloem, Resto van Harte, Ouderenfonds, Sensoor , Mezzo, Leger des Heils,  MO-groep  en Humanitas.