Veel theologen

Het theologisch gehalte onder de nieuwe ambassadeurs is behoorlijk groot. Dat blijkt nu ook een tweede groep van jongvolwassenen kennis heeft gemaakt met de Raad van Kerken. Drie van de laatst binnengekomen ambassadeurs houden zich bezig met theologie. Niets mis mee, al is het geen vereiste dat men thuis is in de theologie om gezicht van de Raad van Kerken te kunnen zijn.

Max van der Wiel is de oudste van de ambassadeurs. Hij is kapelaan in Den Bosch. In zijn theologische studie heeft hij zich gespecialiseerd in het Oude Testament, en daarin weet hij weer heel veel van de archeologie. Hij heeft onder meer als aio gewerkt aan de theologische faculteit in Tilburg en hoopt te promoveren op het thema van de stadspoorten.

Leonie van Staveren is remonstrants, althans: ze is afgevaardigd door de Remonstrantse Broederschap en hoopt te zijner tijd haar geloofsbelijdenis te formuleren waarmee ze formeel toetreedt als lid van de broederschap. Zij is 25 jaar en studeert theologie in Utrecht. Ze is vooral geïnteresseerd in de godsdienstfilosofie.

Maaike de Reuver is 21 jaar. Ze studeert religie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het ambassadeurschap van de Raad van Kerken laat zich bij haar aardig combineren met de studie; ze verdiept zich op dit moment onder meer in de mission statements van diverse leden van de WARC. En ze hoopt in het najaar enkele maanden naar Zuid-Afrika te gaan voor een kunstproject. Daarmee is de oecumene wel heel nauw verweven in het studiecurriculum dat ze volgt.

Met deze drie mensen is het zevental van ambassadeurs compleet. Het gaat om de volgende mensen: Talitha van der Hoek (Leger des Heils), David Simon Reeb (Evangelische Broedergemeente), Maaike de Reuver (Protestantse Kerk in Nederland), Leonie van Staveren (Remonstrantse Broederschap), Janneke Stegeman (Protestantse Kerk in Nederland), Gerrit Visser (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) en Max van der Wiel (Rooms-Katholieke Kerk).

De Raad van Kerken heeft voor het eerst ambassadeurs aangesteld in 2008. Het gaat om jongvolwassenen, die een jaar lang gezicht geven aan het oecumenische werk in Nederland en die de Raad met advies bijstaan.

 

Foto’s:
Boven Leonie van Staveren
Midden: Max van der Wiel
Onder: Maaike de Reuver