Actuele getuigenkalender

De Raad van Kerken is vorig jaar een getuigenkalender begonnen. Nog steeds komen er reacties van lezers binnen die namen willen toevoegen. Soms is de aanvraag summer onderbouwd, soms is de motivatie uitvoeriger. Aan het eind van dit stuk geven we de huidige versie van de getuigenkalender en bij wijze van voorbeeld geven we de toelichting die Jan Roseboom stuurde om ook de naam van Horreüs de Haas toe te voegen (zie foto).

Weigering debat

Hij legt uit, dat Gerardus Horreüs de Haas een socialistisch vrijzinnig hervormd predikant, is geboren te Boven-Knijpe (Friesland) op 17 november 1879 en overleden te Zwolle op 24 april 1943. Horreüs de Haas (ook wel de roode dominee) heeft op 12 september 1933 in de Buitensociëteit te Zwolle openlijk de discussie willen aangaan met NSB voorman Anton Mussert over het Nationaal-Socialistisch streven. Citaat: ‘Ik bood hem een debat aan, dat hij uit de hoogte weigerde: wie hem nu nog niet begrepen had moest maar zorgen dat hij het leerde begrijpen voor het hem met andere middelen aan het verstand werd gebracht’. De NSB had in Zwolle een bijeenkomst belegd. Demonstratief hebben Horreüs de Haas en een aantal medestanders de zaal verlaten. 

Roseboom schrijft: ‘Ik verzoek Horreüs de Haas in de getuigenkalender op te nemen, gelet op o.a. voornoemde handelwijze en de actie tot bewustwording in woord en daad’. In een verdere uitwerking wijst Roseboom op de actualiteit van het politieke landschap, waarin extreem rechts zich sterk maakt.

Feestdag

Ook andere bezoekers van de website kunnen namen voordragen voor de kalender van geloofsgetuigen. De lijst is informeel van karakter. Als dag van een geloofsgetuige geldt altijd de dag van overlijden als de herdenkingsdag. De traditie ziet het als een feestdag, de dag dat men nieuw geboren wordt bij God in de hemel. De lijst wil zich vooral richten op mensen die invloed hebben op het geloofsleven in Nederland. Naast mensen als Augustinus en Willibrord vindt men er dan ook namen als Geert Grote, Thomas a Kempis, Abraham Kuyper, Titus Brandsma en majoor Bosshardt. U kunt uw bijdrage toesturen naar: rvk@raadvankerken.nl.

Voorlopig karakter

De lijst hieronder heeft een voorlopig karakter. De lijst heeft geen bestuurlijke of geformaliseerde status; het is ook niet de bedoeling er een soort officiële canon van te maken. 

Januari:
4: Kaj Munk, predikant, overleden 1944.
10: Catharina Isabella Dales, politica en burgemeester, geboren Arnhem 1931, overleden Utrecht 1994.
11: Franciscus Gomarus, theoloog, geboren Brugge, overleden Groningen 1641.
23: Menno Simons, dopers leider, geboren Witmarsum, overleden Oldesloe 1561.
27: Willem van der Zee, secr. Raad van Kerken, overl. 1995.
27: Johannes Verkuyl, eerste voorzitter ICCO / zendingsman, overleden Loenen 2001.
31: C.H. Spurgeon, opwekkingsprediker, geboren Essex, overleden Menton 1892. 
   : Nel Benschop, Nederlands dichteres, geboren Den Haag, overleden Arnhem 2005. 

Februari: 
 6: Fokkelien van Dijk – Hemmes, feministisch pionierster, overleden Utrecht 1994.
18: Maarten Luther, kerkhervormer, geboren Eisleben, overleden Eisleben 1546.
23: Titus Brandsma, karmeliet, geboren Bolsward, overleden Dachau 1942. 

Maart:
2: John Wesley, grondlegger methodisme, geboren Eppworth, overleden Londen 1791.
5: Hermann Friedrich Kohlbrugge, theoloog, geboren Amsterdam, overleden Elberfeld 1875.
6: Martin Niemöller, Duits verzetstrijder, geboren Lippstadt, overleden Wiesbaden 1984.
15: Corrie ten Boom, schrijfster, geboren Haarlem, overleden Los Angeles 1983.
16: Johannes de Heer, evangelist, geboren Rotterdam, overleden Driebergen / Rijssenburg 1961.
17: Willem Cornelis van Unnik, nieuwtestamenticus, geboren Haarlem 1910, overl. Utrecht 1978.
23: Klaas Schilder, gereformeerd theoloog, geboren Kampen, overleden Kampen 1952.
24: Oscar Romero, aartsbisschop, geboren Salvador, overleden El Salvador 1980.
26: Tom Naastepad, priester/dichter, overleden Rotterdam 1996. 

April:
4: Martin Luther King, dominee, geboren Atlanta, overleden Memphis 1968.
9: Dietrich Bonhoeffer, theoloog, geboren Breslau, overleden Flossenbürg 1945.
19: Melanchton, kerkhervormer, geboren Bretten, overleden Wittenberg 1560.
24: Gerardus Horreüs de Haas, theoloog, geboren Boven-Knijpe 1879, overleden Zwolle 1943.
27: Dorothee Sölle, Duitse theologe, geboren Keulen, overleden Göppingen 2003.
29: Willem Hendrik Zwart, organist, geboren Zaandam, overleden Kampen 1997.
     : Catharina van Siena, mystica / dominicanesse, geboren Siena, overleden Rome 1380.

Mei:
14: Anna Maria van Schuurman, geleerde / dichteres, geboren Keulen, overleden Wieuwerd 1678.
25: Beda, geschiedschrijver, geboren Monuton, overleden Jarrow 751.
Antoinette van Pinxteren, zuster Francesco. Eerste vrouw als bisschoppelijk gedelegeerde. 1988.
27: Johannes Calvijn, kerkhervormer, geboren Nyon, overleden Geneve 1564.
31: Guido de Brès, godsdienstleraar, geboren Bergen, overleden 1567. 

Juni:
5: Bonifatius, zendeling, geboren Devonshire, overleden Dokkum 754.
25: Majoor Bosshardt, officier van het Leger des Heils, geboren Utrecht, overleden 2007.
27: George MacLeod, stichter Iona Community Schotland, geboren in 1895, overleden Edinburgh 1991.

Juli:
1: Pater Jan van Kilsdonk, Jezuïet, geboren Zeeland 1917, overleden Amsterdam 2008.
4: Willem Adolph Visser ‘t Hooft, secr.gen. Wereldraad, geboren Haarlem 1900, overl. 1985.
10: Willem van Oranje, stadhouder, geboren Dillenburg 1533, overleden Delft 1584.
12: Eramus, humanist, geboren Rotterdam, overleden 1536.
13: Eugene Carson Blake, secr.gen. Wereldraad, geboren St. Louis 1906, overl. Stamford 1985
25: Thomas à Kempis, monnik, geboren in Kempen, overleden Agnietenberg 1471.
28: Johann Sebastian Bach, kerkmusicus, geboren Eisenach, overleden Leipzig 1750.
30: Rudolf Bultmann, Duits theoloog, geboren Weifelstede, overleden Marburg 1976. 

Augustus:
2: Johannes Willebrands, kardinaal, geboren Bovenkarspel, overleden Denekamp 2006.
9: Edith Stein, joodse non, geboren Breslau, overleden Auschwitz 1942.
11: Clara van Assisi, stichter van orde, overleden 1253.
13: Florence Nightingale, verpleegster, geboren Florence, overleden Londen 1910.
16: Roger Schutz, grondlegger Taizé-gemeenschap, geboren Provence, overleden Taizé 2005.
19: Blaise Pascal, christelijk filosoof, geboren Clermont-Ferrand, overleden Parijs 1662.
20: William Booth, stichter Leger des Heils, geboren Sneinton, overleden Londen 1912.
21: Geert Grote, prediker, geboren Deventer, overleden Deventer 1384.
27: Dom Helder Camara, Braziliaans bisschop, geboren Fortaleze, overleden Recife 1999.
28: Augustinus, bisschop, geboren Thagaste, overelden Hipp 430. 
      Hugo de Groot, rechtsgeleerde, geboren Delft, overleden Rostock 1645.
30: John Bunyan, opwekkingsprediker, geboren Elstow, overleden Londen 1688.
31: Kornelis Heiko Miskotte, hervormd theoloog, geboren Utrecht, overleden Voorst 1976. 

September:
2: Viktor E. Frankl, psycholoog / overlevende Holocaust, geboren Wenen, overleden 1997.
4: Albert Schweitzer, zendingsarts, geboren Frankrijk, overleden Lambarene 1965.
5: Moeder Theresa, zuster, geboren Macedonië, overleden Calcutta 1997.
7: Christiaan Frederik Beyers Naudé, apartheidsbestrijder, geboren Rhoodepoort, overleden Johannesburg 2004.
11: Johannes Bogerman, voorzitter Dordtse synode, geboren Uplewert, overleden 1637 Franeker.
17: Dag Hammerskjöld, diplomaat, overleden 1961. 
    : Hildegard von Bingen, abdis, componist, schrijfster, geboren Bingen, overleden Bingen 1179.
21: Henri Nouwen, priester / schrijver, geboren Nijkerk, overleden 1996 Hilversum.
27: Dr. Harry M. de Lange, voorzitter sectie Sociale Vragen van de Raad, geboren 1919, overleden 2001.
28: William Joseph Seymour, mede-oprichter/leider Pentecostal beweging, geboren Centerville, overleden Los Angels 1922.

Oktober:
4: Teresa van Avila, mystica, geboren Avila, overleden Salamanca 1582.
  : Franciscus van Assisi, overleden 3 oktober 1226, Portiuncula, gedenkdag op 4 oktober.
13: Theodoor Beza, reformator, geboren Vézelay, overleden Geneve 1605.
19: Jacobus Arminius, theoloog, geboren Oudewater,  overleden Leiden1609.
28: Marga Klompé, minister, geboren Arnhem, overleden Den Haag 1986.
29: Dirck V. Coornhert, humanist, geboren Amsterdam, overleden Gouda 1590.
30: Henri Dunant, grondlegger Rode Kruis, geboren Genève, overleden Heiden 1910. 
      Wilhelmus a Brakel, theoloog, geboren Leeuwarden, overleden Rotterdam 1711.

November:
1: Gisbertus Voetius, gereformeerd theoloog, geboren Heusden, overleden Utrecht 1676.
7. Willibrord, zendeling, geboren Northumbrië, overleden Echternach 739.
8: Abraham Kuyper, gereformeerd voorman, geboren Maassluis, overleden Den Haag 1920.
11: Hendrik Kraemer, zendingsleraar, overleden 1965.
12: Lebuïnus, zendeling, geboren Engeland, overleden Deventer 773.
14: Hendrik de Cock, gereformeerd theoloog, geboren Veendam, overleden Groningen 1842.
15: Jacob Revius, dichter, overleden Leiden 1658.
18: Domela Nieuwenhuis, socialistisch predikant, geboren Amsterdam, overleden Hilversum 1919.
21: Henriëtte Roland Holst, dichteres, overleden 1952.
21: Willem Barnard: dichter en theoloog, geboren Rotterdam 15 augustus 1920, overleden Utrecht 2010
25: Frans Haarsma, rooms-katholiek theoloog, lid van sectie geloofsvragen RvK, overleden 2009.
28: Henk Kossen, doopsgezind theoloog en mede-oprichter Raad van Kerken NL, overleden 2009.
30: Etty Hillesum, schrijfster, overleden Auswitz 1943.

December:
2: Jan van Ruusbroec, schrijver, overleden Ruisbroek 1381.
10: Karl Barth, dogmaticus, overleden 1968.
15: Arnold van Ruler, theoloog, geboren Apeldoorn, overleden Utrecht 1970.
17: Henk Berkhof, voorzitter Raad van Kerken, geboren Appeltern, overleden Leiderdorp 1995. 
18: Feike Asma, organist, geboren Den Helder, overleden Amsterdam 1984.
21: Petrus Canisius, eerste Nederlandse Jezuïet, geboren Nijmegen, overleden Fribourg 1597.
23: Edward Schillebeeckx, geboren 12 november 1914 Antwerpen, overleden Nijmegen 2009.
31: John Wycliff, reformator, geboren Yorkshire, overleden Lutterworth 1384.