Nieuwe kerkplantingen Adventisten

De Kerk van de Zevende-dags Adventisten werkt op 15 plaatsen met een zogenaamde kerkplanting. Het was één van de onderwerpen waarover een delegatie van de Raad van Kerken zich heeft laten informeren tijdens een werkbezoek aan de kerk op maandag 8 december.

De vijftien plaatsen geven nieuwe wegen aan die de Zevende-dags Adventisten bewandelen voor gemeentegroei. Ds. Rudy Dingjan is als fulltimer aangesteld om het werk te begeleiden. Het gaat onder meer om groepen in Utrecht, Zoetermeer, Delft, Purmerend en Almere (met de mooie projectnaam: Almaarmere). Het karakter van zo’n groep kan verschillen; de ene groep richt zich meer op de jeugd, een andere groep op jonge gezinnen, een derde groep heeft een Antilliaans accent. De groepen treffen elkaar jaarlijks in een uitwisselingsprogramma van ervaringen. 

De ervaringen zijn boeiend, ook voor andere kerken, stelde de delegatie van de Raad. Zeker waar de Raad van Kerken via de missionaire samenwerking met de Nederlandse Zendingsraad interesse aan de dag legt voor nieuwe missionaire activiteiten. Tijdens het gesprek kwamen er meer raakvlakken naar voren. Het gesprek ging onder meer over een inclusieve benadering van verschillende kerken en groepen binnen de kerk en over de positieve samenwerking van oorspronkelijk witte kerken en migranten. Ongeveer vijftig procent van de Zevende-dags Adventisten in Nederland heeft een achtergrond in de migranten-gemeenschap van bij voorbeeld Antilianen en Ghanezen. 

Het Kerkgenootschap behoort tot de protestantse familie. Men gaat onder meer uit van het geloof in een drie-enig God. In Nederland zijn 55 Adventistische gemeenten. Naar een opgave op de website van de kerk zijn er zo’n 10.000 mensen aangesloten, van wie circa 5.000 gedoopte leden. De kerk telt wereldwijd zo’n 20 miljoen leden. Dat aantal stijgt ieder jaar, vooral ook door de groei op het zuidelijk continent. Opmerkelijk zijn onder meer het accent op de paroesia (komst van Christus) en de waardering voor het Oude Testament. De viering van de sabbat sluit daarbij aan. In het gesprek van de delegatie van de Raad met de delegatie van de kerk kwam ook de parallellie naar voren van een discussie bij de Raad van Kerken over de levensstijl van mensen (aanleiding is daar de klimaatsverandering) en de kritiek in Adventistische kring op het gebruik van alcohol en tabak en het door velen gepraktiseerde vegetarisme. 

Het bezoek van de delegatie past in het kader van bezoeken aan diverse leden en kandidaat-leden. Doel is de afstemming van Raad en lidkerken nog verder te bevorderen.

Wie meer wil weten van de 15 projecten kan de website www.adventist.nl bezoeken; doorklikken naar ‘afdelingen’ en naar ‘gemeentegroei’. 

Foto: inks ds. Wim Altink (voorzitter) en ds. Gerard Frenk (secretaris), beide lid van het dagelijks bestuur van het Kerkgenootschap van de de Zevendedags-Adventisten.