Prinses Máxima bij jubileumviering

Prinses  zal de jubileumviering van de Raad van Kerken bijwonen in de Jacobikerk te Utrecht op 21 juni 2008. Tevens zal de prinses het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het jubileumboek ‘Waakvlam van de Geest’, waarin een overzicht wordt geboden van de 40 jaar Raad van Kerken in Nederland. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt op dinsdag 10 juni.

Het moderamen heeft met instemming kennisgenomen van het bericht. De komst van de prinses benadrukt naar mening van het moderamen het belang van de oecumene in de Nederlandse samenleving. De aanwezigheid van de prinses sluit – gelet op haar uitstraling – aan bij de intentie van de Raad om jongvolwassenen nadrukkelijker bij het oecumenische werk te betrekken.

Prinses Máxima bij viering

Het bezoek van de prinses vormt het hoogtepunt van de evenementen die Raden van Kerken in het kader van het 40-jarig jubileum opzetten. De feestelijkheden beginnen met een estafette van activiteiten in Nederland. De activiteiten monden uit in een symposium en een viering in de Jacobikerk te Utrecht. De toegang voor deze evenementen is gratis, maar geïnteresseerden moeten zich wel vooraf opgeven bij de Raad van Kerken in Amersfoort (40jaar@raadvankerken.nl). De Raad sluit niet uit dat de komst van de prinses een nieuwe golf van aanmeldingen zal geven. Mocht het aantal aanmeldingen de zitplaatsen overtreffen dan zal de Raad dat per ommegaande berichten aan de mensen die zich aanmelden.

Het bureau van de Raad heeft met de Rijksvoorlichtingsdienst afgesproken dat ook professionele fotografen zich vooraf moeten melden. Er zijn voor hen in principe twee fotomomenten: bij aankomst van de prinses bij de kerk en bij de overhandiging van het eerste exemplaar van de jubileumbundel aan de prinses. Prof. dr. Anton Houtepen, één van de eindredacteuren van het boek, zal de prinses het eerste exemplaar van het jubileumboek geven. Na de overhandiging van de bundel zal de prinses de viering bijwonen, die onder leiding van Gert Landman en dirigent Willem Blonk plaatsvindt. Het is niet de bedoeling dat individuele bezoekers tijdens de viering foto’s nemen.

De aanwezigheid van de prinses concentreert zich op het tweede deel van de middag. Consequentie is wel, dat er ook in het eerste deel van de middag bij het symposium een strak tijdschema wordt gehanteerd.

De NCRV-radio maakt opnamen van het symposium en de NCRV-televisie zal met het themakanaal Geloven opnames maken van de slotviering, waar ook de prinses aanwezig zal zijn.

In de viering zullen verschillende mensen een taak op zich nemen. Als musici werken mee: Cora Greevenbosch (fluit), Marianne van Wijngaarden (hobo), Frank den Herder (piano), Kees Geluk (orgel), het In de Wolken Koor, het Oecumenisch Jongerenkoor Ommoord (OJKO) en de Open Hof Cantorij. De groep ‘We zijn er nu’ verzorgt een bespiegelend moment. Mevrouw Elly de Haan – Verduyn uit Maastricht neemt de bijbellezing voor haar rekening en vertegenwoordigers uit verschillende lidkerken leveren een bijdrage aan de voorbeden. Onder hen de nieuwe scriba dr. Arjan Plaisier, de zondag voorafgaand aan de viering in dezelfde Jacobikerk wordt bevestigd.