Kopten door Amsterdam

De Koptisch Orthodoxe Kerk, een van de lidkerken van de Raad, organiseert zaterdag 21 juni een vreedzame demonstratie in Amsterdam. Men loopt vanaf het Leidscheplein tot de Dam om aandacht te vragen voor de situatie van de christenen in Egypte.

Een vertegenwoordiging van de betogers zal daarna naar Den Haag reizen om brieven te overhandigen aan de Egyptische ambassade, de organisatie van mensenrechten en het Nederlandse parlement. Men wijst er op dat er op 28 mei vier christenen zijn doodgeschoten in hun juwelierszaak in Cairo. Een dag later werd er een gewapende overval gepleegd op een juwelierszaak van een Kopt. Weer een dag later werd het klooster van Abu Fana beschoten en in brand gestoken. Drie monniken en een gast werden ontvoerd, gemarteld en gedwongen om op het kruis te spugen. Weer een dag later is er een jongeman gedood in het christelijke dorp Dysh-Samalot onderdistrict.

Magdy Ramzy, de afgevaardigde van de Koptisch Orthodoxe Kerk in de Raad, maakte in de laatste Raadsvergadering ook melding van de zorgelijke ontwikkelingen in Egypte en hij vroeg om voorbede.