Quakers voor milieu

Het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers), een van de lidkerken van de Raad van Kerken, maakt zich sterk voor het klimaat. Tijdens de onlangs gehouden algemene vergadering is besloten de acties van natuur- en milieubeweging ‘Klimaat Nu’ en ‘Countdown-2010’ als kerkgenootschap te ondertekenen.

Klimaatwet-Nu is bedoeld om de regering te vragen de CO-2 uitstoot door middel van een in de wet vastgelegde norm te verminderen. Countdown-2010 is er op gericht Europese regeringen te vragen de afname van de dioversiteit in 2010 te keren. Kees Nieuwert, die namens de Quakers de correspondentie verzorgt, geeft andere kerken in overweging het voorbeeld te volgen.

Op de website www.klimaatwet-nu wordt de leden van de Tweede Kamer gevraagd om jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen tenminste met 3 procent te verminderen. Tevens vragen de initiatiefnemers aan de regering ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering.

www.countdown2010.nl gaat in op het andere initiatief. De website vermeldt onder meer: “Biodiversiteit – al het leven op aarde – is essentieel voor onze kwaliteit van leven, en het is onmisbaar voor de economie, cultuur en spirituele beleving van alle Europeanen. Toch gaat biodiversiteit nog steeds in snel tempo achteruit. Europa heeft zich politiek verplicht om deze trend voor 2010 om te buigen. Verdere stappen zijn nodig om deze belofte waar te maken en te vertalen in concrete activiteiten. Door deze verklaring te ondertekenen, geeft uw organisatie aan actief mee te zullen werken om het biodiversiteitsverlies te stoppen”.