Vluchtelingen

Bed, Bad en Brood-locaties

Bed, Bad en Brood-locatiesAan de regionale en lokale raden van kerken

Ter gelegenheid van vluchtelingenzondag 2017 (25 juni) schreef ds. Anne Kooi uit Brussel een nog steeds buitengewoon actuele overdenking voor de website van onze Raad. (klik hier).

Twee punten daaruit:

1. Als leerlingen van Jezus Christus zijn we de gelijken en mede-ervaringsdeskundigen van ... Lees verder>>

Tafels van Hoop

Wij roepen kerken, scholen en andere instellingen op om, tijdens de internationale dag van de migrant, een maaltijd te organiseren ... lees verder>>

Nacht van de Vervanging

Op woensdag 22 november 2017 organiseert het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen een bijzondere bijeenkomst, ‘De Nacht van de ... lees verder>>

Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken

De Projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland houdt zich bezig met het asielbeleid en adviseert de Raad van Kerken. De Projectgroep Vluchtelingen signaleert en analyseert de ontwikkelingen op het terrein van het asielbeleid en adviseert vervolgens de Raad van Kerken over in te nemen standpunten of uit te voeren activiteiten. Daarnaast voert de Projectgroep activiteiten uit die te maken hebben met bewustwording van de kerkelijke achterban, zoals de Landelijke Werkdag Vluchtelingen. Ten slotte onderhoudt de Projectgroep contacten met de politiek. Regelmatig voert de Raad van Kerken gesprekken met politici en de minister van vreemdelingenzaken. De Projectgroep bereidt deze gesprekken voor en neemt eraan deel.

Samenstelling Projectgroep Vluchtelingen:
Ineke Bakker (STEK), Carel Betram (Zevende-dags Adventisten), Rian Ederveen (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt), Tim Noordhof (Vluchtelingenwerk Nederland), John van Tilborg (INLIA), Karel Jungheim (Protestantse Kerk in Nederland), Eva Heezemans (Remonstrantse Broederschap) en Nestor Mwemerabugabo (voormalig vluchteling). Jan van der Kolk (Protestantse Kerk in Nederland) is voorzitter van de projectgroep. Annemarieke Hollanders (PAX/Rooms-Katholieke Kerk) is secretaris.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
In maart 2018 staan de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda! De opvang en integratie van vluchtelingen zal zeker onderwerp van het debat en de campagne zijn. De Raad van Kerken met de daarbij aangesloten organisaties moedigen u graag aan, lokaal uw stem te laten horen en op te komen voor de rechten van vluchtelingen in uw gemeente. (Afbeelding: logo gemeenteraadsverkiezingen VNG)

Volg het laatste nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen op onze speciale subpagina. We horen graag uw ervaringen! Mail naar: rvk@raadvankerken.nl

Campagne 'Het gaat om mensen'
Hiermee wil de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken duidelijk maken dat het om concrete mensen gaat in de vragen rond vluchtelingen in Nederland. Met het motto ‘Hoe gevoelig ben je?’ op posters en in verhalen doen we een appel op de kerkelijke achterban om zich te verdiepen in de persoonlijke consequenties van mensen die moeten vluchten.

     
Introductie Natasja  Medemens  Bierblikje  Nazouma
         
       
Nieuwe kansen Sonya   Atash en Babur Vreemdelingen  Verjaardag 


Lees hieronder de actuele artikelen op deze pagina:

Raad van Kerken in Nederland | Koningin Wilhelminalaan 5 | 3818 HN AMERSFOORT | 033-4633844 | rvk@raadvankerken.nl

Site design: SyncCP; techniek: SiteCan