Kerken en corona

Paaslied in coronatijd

Hoe vier je in deze tijd Pasen, nu niemand naar de kerk kan om dat samen te vieren? De Amerikaanse lieddichteres Carolyn Winfrey Gillette uit Philadelphia schreef hiervoor een Paaslied. Gert Landman vertaalde het. >>

Samen in Vertrouwen

‘Juist in de tijd dat wij fysieke afstand van elkaar moeten nemen, moeten we geestelijk tot elkaar komen’. Dat is de boodschap van de 13 (inter)religieuze en levensbeschouwelijke leiders, in de gezamenlijke video genaamd ‘Samen in Vertrouwen’. >>

Pastoraat en corona

Kerkelijk werkers, voorgangers en pastores verlenen geestelijke bijstand aan zieken en stervenden in deze tijd van de coronacrisis, maar moeten ook verantwoord omgaan met de risico’s. Waar liggen grenzen van compassie en pastoraat in deze omstandigheden? >>

Laten we dit samen doen

Het Leger des Heils zoekt voortdurend naar mogelijkheden om contact te houden met de deelnemers aan de verschillende activiteiten in deze crisis. Alleen al in Amsterdam worden diverse keren per week honderden maaltijden voorbereid en afgeleverd. >>

Samen het Onze Vader bidden

Uitnodiging van paus Franciscus om als christenen in deze tijd van crisis in gezamenlijkheid het gebed des Heren te bidden op het middaguur, heel bijzonder op woensdag 25 maart, wanneer het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer wordt gevierd. >>

Stil is de straat

Nu de meeste kerken op zondag gesloten zijn vanwege het Coronavirus, vindt er een ongekende creativiteit plaats rond alternatieve vormen van vieren en bidden. Daarbij ontstaan zelfs nieuwe liederen. >>