Laten we dit samen doen

“Wat een vreemde tijd is dit. Wat zijn er veel zorgen. Zorgen om gezondheid, om financiën, om de dagelijkse boodschappen. Verdriet om ziekte of zelfs het overlijden van dierbaren. Juist daarom: heb oog voor elkaar. Laten we dit samen doen. Laten we afspreken dat de sterken onder ons de zwakken bijstaan. En laten we niet accepteren dat ook maar iemand het gevoel heeft er alleen voor te staan!”

Met deze woorden moedigt de commandant van het Leger des Heils, commissioner Hannelise Tvedt iedereen binnen en buiten het Leger des Heils aan om juist nu op te staan en op een creatieve wijze er voor elkaar te zijn. Inventief zijn, mensen steunen en troosten, zowel geestelijk als in de zorg. Overal in het land ontstaan nieuwe initiatieven, alternatieven, mogelijkheden binnen de onmogelijkheden. Juist nu wil het Leger des Heils blijven doen waarin het gelooft. Dichtbij mensen, met hart en hand, op sociaal-maatschappelijk als geestelijk terrein. Samen met een ieder die zich daartoe ook geroepen of geïnspireerd voelt.

Vanwege het coronavirus zijn onze buurtlocaties en korpsgebouwen gesloten, maar het Leger des Heils is niet voor één gat te vangen en zoekt voortdurend naar mogelijkheden om toch contact te houden met de deelnemers aan de verschillende activiteiten. Daarbij wordt gebruikgemaakt van (mobiele) telefonie en online mogelijkheden. Waar maaltijdprojecten niet door kunnen gaan, kijken we naar andere manieren om maaltijden aan te bieden (haal- of brengservice). Alleen al in Amsterdam worden diverse keren per week honderden maaltijden voorbereid en vervolgens afgeleverd bij mensen.

In samenwerking tussen het korps en de Bij Bosshardt in Zwolle wordt er momenteel ‘online’ koffie gedronken. Bekijk de video. En zo zijn er talloze vergelijkbare initiatieven. Door het Leger des Heils in Kampen zijn in eerder stadium bemoedigingskaarten ontworpen. Oorspronkelijk voor gewoon gebruik bedoeld en ter subsidiëring van een missiereis die een aantal jongeren van het Leger des Heils in 2021 gaan maken naar Afrika.

Uit deze bemoedigingskaarten zijn er twee uitgekozen:

  • Ik bid voor jou
  • Gods zegen voor jou

Inmiddels zijn er duizenden van deze kaarten besteld en ze zullen binnenkort vanuit diverse Leger des Heils-afdelingen verstuurd worden naar mensen in de buurt en anderen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Op zondagmorgen zijn er helaas geen samenkomsten in onze korpsgebouwen. We adviseren onze korpsleden, met name de ouderen voor wie de gezondheidsrisico’s nu eenmaal groter zijn, veilig thuis te blijven zodat ze zo goed mogelijk beschermd blijven voor mogelijke blootstelling aan het virus. Om op zondag toch te kunnen genieten en zelfs deel te nemen aan een dienst, is er wekelijks een livestream vanuit korps Almere. Dit alles binnen de speciale richtlijnen van het RIVM en de Overheid met betrekking tot religieuze bijeenkomsten. Vanaf komende week is er de mogelijkheid voor mensen van binnen en buiten het Leger des Heils om hun bemoediging, getuigenis, gedicht, lied, dans of wat dan ook, via mail aan te leveren. Hieruit wordt vervolgens een selectie gemaakt die in de livestream of via andere media-uitingen van het Leger des Heils gedeeld kan worden. Dit alles onder de noemer ‘Be creative’. Elke zondagmorgen, 10.00 uur, zendt het Leger des Heils uit.

Commissioner Hannelise Tvedt sluit haar oproep af met het volgende: Binnen de ellende is er gelukkig ook nog voldoende moois. En alsjeblieft, blijf dat mooie zien! Deel de lichtpuntjes met elkaar. Motiveer elkaar. Breng tijd door met familie. Bel iemand op om te vragen hoe het gaat. Ga naar het bos en geniet van de natuur – ook als dat betekent dat je dat op anderhalve meter afstand van elkaar doet. Verspreid positiviteit, draag hoop uit voor de toekomst. We kunnen het gebruiken!

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (Filippenzen 4:6-7)
Laten we elkaar meenemen in onze gebeden en op die manier, zij het op afstand, één gemeente blijven. Veel kracht en zegen gewenst!’

Woorden die niet alleen voor het Leger des Heils gelden. Alle christenen in Nederland kunnen opstaan om het verschil te maken voor hun buurman of buurvrouw, voor het verzorgingshuis in de buurt, voor familie en vrienden. Het licht van Christus Jezus ontvangen, onderling delen en verspreiden in een wereld die snakt naar lichtpuntjes!

Foto: boodschappenbezorger van het Leger des Heils met de fiets