Samen in Vertrouwen

‘Juist in de tijd dat wij fysieke afstand van elkaar moeten nemen, moeten we geestelijk tot elkaar komen’. Dat is de boodschap van de 13 prominente religieuze en levensbeschouwelijke leiders van islam, tot christendom, jodendom en humanisme, in de gezamenlijke video genaamd ‘Samen in Vertrouwen’. Ze hopen daarmee onderlinge verschillen te parkeren en met eensgezindheid de samenleving van geestelijke zorg te voorzien. Zij werken toe naar een nationaal bezinningsmoment medio april. 

De leiders zijn voor deze unieke boodschap samengebracht door Talitha Muusse (28) en Stephanie Wellink (34). Met de campagne ‘Samen in Vertrouwen’ laten de initiatiefnemers zien dat alle religies en levensbeschouwingen waardevolle inzichten bevatten die kunnen helpen in moeilijke tijden.

“We merkten dat veel mensen zwaarmoedig werden van deze coronacrisis”, vertelt Talita Muusse. “En voor deze mensen die stil vallen is het fijn als prominente religieuze leiders woorden kunnen geven aan de tijd waarin we nu leven.”

Inclusieve boodschap

Beide initiatiefnemers hebben een religieuze achtergrond en merkten dat de coronacrisis de verschillen tussen religies en levensbeschouwingen kleiner maakte. Maar dan wel tot op zekere hoogte, zagen ze. Dat viel hen vooral op bij de Dag van Nationaal Gebed, die op 18 maart werd georganiseerd door diverse christelijke organisaties, waaronder de Raad van Kerken. “We vroegen ons af: Waarom kan dat niet inclusiever? Niet alleen voor christenen of andere gelovigen is door de crisis de zekerheid weggeslagen. Zo divers als de samenleving is, zo inclusief zou de boodschap moeten zijn.” De initiatiefnemers hopen met deze campagne ook mensen aan te spreken die zich doorgaans niet tot de kerk, moskee of tempel wenden, wanneer ze kampen met levensvragen. “Juist in deze tijd is het belangrijk dat religieuze en levensbeschouwelijke organisaties de drempel voor het grote publiek verlagen.”

‘Samen in Vertrouwen’ werd binnen anderhalve week georganiseerd. Dertien meer of minder bekende geestelijken, theologen, bestuurders en een humanist zegden daarbij hun medewerking toe: Sjaak de Boer (pastoor), Yanki Jacobs (rabbijn), Ashvan Jajairam (geestelijke), Jill Eekhart (bestuurder), Yassin Elforkani (imam), Boris van der Ham (humanist), Ruth Peetoom (theoloog), Richard Steenvoorde (pastoor), Michael Ritman (boeddhist), Taco Smit (predikant) , Awraham Soetendorp (rabbijn), Riegonda van Welie (predikant) en Ruben van Zwieten (predikant).

Samen in Vertrouwen

Eensgezindheid

De tekst ‘Er schijnt een licht in elk duister’ die voor de videoboodschap werd geschreven is van de hand van spoken-word artiest Derek Otte. Tijdens het samenstellen van die tekst merkte Muusse de saamhorigheid al gelijk op: “We wilden tot een gezamenlijke tekst komen die recht doet aan alle stromingen, religies en levensbeschouwingen. We hebben die tekst natuurlijk aan alle deelnemers voorgelegd, en het was opvallend hoe eensgezind men hierover was.”

Het hoogtepunt van de campagne wordt een nationaal bezinningsmoment medio april waarin de 13 (geestelijk) leiders online in gesprek gaan met iedereen in Nederland die behoefte heeft aan geestelijke steun tijdens de coronacrisis.

www.sameninvertrouwen.nl