Update religieuze samenkomsten

De Raad van Kerken geeft met onderstaande bekendheid aan het gezamenlijk communiqué van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten.

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, een uitzondering geldt op het samenkomstverbod.

Hierover heeft overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

  • Dringend advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten:
    – De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken.
    – De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.
  • Bij de religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten die doorgang dienen te vinden, zoals uitvaarten en bruiloften, wordt gewezen op ieders verantwoordelijkheid om:
    – De richtlijnen van het kabinet in acht te nemen,
    – met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter en onder de 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).

De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de richtlijnen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) maakte daarnaast deze factsheet.