Stil is de straat

Nu de meeste kerken op zondag gesloten zijn vanwege het Coronavirus, vindt er een ongekende creativiteit plaats rond alternatieve vormen van vieren en bidden. Daarbij ontstaan zelfs nieuwe liederen.

Gert Landman, voorzitter van de projectgroep Vieren van de Raad, schreef op verzoek van mijnkerk.nl enkele extra ‘Corona coupletten’ bij lied 1003 van het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Het is hier te beluisteren.

Stil is de straat overal                  

 Lied 1003 : 1 en 5,  met daartussenin strofen a t/m d:

1. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.

Komt er, God, een nieuwe morgen…

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil

Komt er, God, een nieuwe morgen…

5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene – 
stil is de straat overal. 

Muziek: Jan Raas
Strofen 1 en 5 en refrein: Jan Jetse Bol 
Strofen a tm d: Gert Landman, maart 2020
Gemaakt op verzoek van Otto Grevink, voor www.mijnkerk.nl