Nieuwe initiatieven

Corona treft ons allemaal, op allerlei gebieden. Dat temidden van alle onzekerheid en angst er ook allerlei nieuwe bloemen gaan bloeien, is de andere kant van de medaille. We noemen er een paar, waarvan wij denken dat zij voor kerken en hun leden interessant zijn.

  • De uitnodiging van paus Franciscus om als christenen in deze tijd van crisis in gezamenlijkheid het gebed des Heren te bidden, heel bijzonder op woensdag 25 maart op het middaguur.
  • De website nietalleen.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar van mensen die aan huis gebonden zijn en praktische hulp zoeken en leden van lokale kerken en parochies die dit willen bieden.
  • gewoonmensen.nl beoogt hetzelfde maar heeft aan de aanbodkant 30.000 studenten en andere (jonge) mensen klaarstaan.
  • De ‘klokken van troost en hoop’ zullen, net als op woensdag 18 maart, ook op woensdag 25 maart en 1 april luiden tussen 19.00 en 19.15 uur
  • Op nationaalgebed.nl kunt u de honderden gebeden en gebedsintenties nog eens nalezen en beluisteren die op 18 maart gedaan werden op de Dag van Nationaal Gebed. Ook de gesprekken die Marleen Stelling in dit kader voerde met haar diverse gasten zijn hierop terug te zien.
  • De Protestantse Kerk in Nederland biedt een kant en klare orde van dienst aan die op zondag 22 maart, zondag Laetare, gebruikt kan worden voor een thuisviering.
  • KRO-NCRV verzorgt sinds woensdag 18 maart van maandag tot en met zaterdag vanuit de Hilversumse St. Vituskerk een livestream van de eucharistieviering en de dagsluiting.
  • Veel kerken bieden als alternatief voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten livestreams aan, of maken op andere creatieve wijze van de nood een deugd. Een voorbeeld hiervan is de parochie H. Clemens in Steenwijk waar een gebedsgroep iedere avond tussen 18.30 en 19.00 uur de Rozenkrans bidt, ieder in zijn of haar eigen huis. Informeert u eens bij uw eigen landelijke kerk, plaatselijke gemeente of parochie.

Daarnaast zullen veel kerken te maken krijgen met regelgeving in verband met het Coronavirus (denk bijvoorbeeld aan uitvaarten). De website van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, biedt hiervoor de nodige informatie.