Klokken van troost en hoop

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken in Nederland op om drie woensdagen tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, komende woensdag 1 april is de derde keer. Dit kan vanzelfsprekend zo lang of zo kort als een lokale kerk doorgaans doet. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

De Oud-Katholieke Paradijskerk heeft laten weten dat het luiden van de klokken wordt verlengd tot en met eind april. Dat gebeurt na de vele positieve reacties uit het land en op grond van de vele verzoeken de actie te verlengen. Dat betekent dat ook geluid wordt op 8 april, 15 april, 22 april en 29 april.

Op de website www.klokkenvanhoop.nl is meer informatie te vinden over de betekenis van het klokluiden. Aan de deelnemers om hun omgeving te informeren, bijvoorbeeld door een bericht in de buurtapp, of een bericht op de eigen website. U kunt daarbij verwijzen naar de pagina met ‘veelgestelde vragen’ (FAQ’s) op de website www.klokkenvanhoop.nl

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk.