Nieuwsbrief maart 2020

Raad van Kerken pleit voor opvang van 500 kinderen Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie heeft ongekende hoogten bereikt. Daarom heeft de Raad op 11 maart de Nederlandse overheid opgeroepen om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Deze oproep sluit aan bij de vele andere verklaringen in de afgelopen decennia waarin de Raad zich uitspreekt voor een humaan vluchtelingen- en asielbeleid. Lees hier meer.

18 maart: Dag van Nationaal Gebed
Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met deze dag willen de organisaties mensen de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van ieder die in deze onzekere tijden zorgdraagt voor anderen.

De Dag van Nationaal Gebed zal vanaf 9.00 uur te volgen zijn via een livestream op de website nationaalgebed.nl. Daar kunt u meer lezen over het initiatief. Ook is er materiaal te downloaden om in uw eigen geloofsgemeenschap hieraan aandacht te besteden.  

Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.     

Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

Evenementen Raad uitgesteld
Vanwege het coronavirus zullen twee evenementen die mede georganiseerd worden door de Raad op latere tijdstippen plaatsvinden:  
De landelijke ontmoetingsdag ‘Bonhoeffer 75’, die op zaterdag 28 maart gehouden zou worden in Culemborg, wordt verschoven naar zaterdag 31 oktober.
Ook de inspiratiedag van Kerkproeverij, oorspronkelijk gepland op vrijdag 17 april, verschuift naar een latere datum, namelijk vrijdag 5 juni.

Zing
Te midden van alle angst en zorgen rondom het Coronavirus, beginnen hier en daar ook andere geluiden te klinken. Biedt deze crisis onze samenleving niet ook onverwachte kansen? Zou de pandemie niet het startpunt kunnen zijn van een eenvoudiger levensstijl of een nieuwe economie? En zouden we als kerken daarin niet het voortouw kunnen nemen? Oude, vaak diep christelijke waarden kunnen nieuwe betekenis krijgen: Rust en aandacht voor elkaar, zorg voor de schepping, een duurzame levensstijl, een economie van het genoeg, ruimte voor persoonlijke reflectie en gebed.

De Ierse monnik Richard Hendrick OFM schreef een aantal dagen geleden een tekst die hiertoe een aanzet geeft, en door de Raad vertaald is.

Over de brug komen
Onlangs vond de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Raad en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Daar werd onder andere gesproken over het zogenaamde ‘brugproject’. Dat project van VNO-NCW is erop gericht om door middel van dialoog nieuwe verbindingen tussen het bedrijfsleven (= werkgevers en werknemers), maatschappelijke organisaties en de overheid te genereren. Men hoopt hierdoor de samenhang en het vertrouwen in de samenleving opnieuw versterken. Door de groeiende polarisatie, verharding en verruwing in onze samenleving, ook op het niveau van de politiek, staat dat vertrouwen namelijk sterk onder druk. Geert van Dartel, de nieuwe voorzitter van de Raad, schreef een impressie.

Inspiratiefestival Terschelling
Het is nog ver weg, maar van 16 – 18 oktober vindt op Terschelling het tweejaarlijks inspiratiefestival plaats. Dat is een weekend lang the place to be, voor wie op zoek is naar inspiratie en naar verrassende en vernieuwende initiatieven op het gebied van zingeving en geloof. Het festival is vooral bedoeld voor al die kerkelijke vrijwilligers die het hele jaar hard werken voor hun kerk. Voor meer informatie: www.inspiratiefestival-terschelling.nl

Nieuwe website Raad van Kerken
Wie de komende weken aan huis gekluisterd is en nog geen kijkje heeft genomen op de nieuwe website van de Raad, heeft hier nu misschien de gelegenheid voor. De website biedt, naast actueel nieuws, ook veel bezinnings- en toerustingsmateriaal. Hoe een en ander opgezet is, leest u hier.

Klik ook eens door naar één van de zes (!) groene websites (link naar Groen doen en Groen laten) waarvan de Raad de host is. U vindt daar een keur aan artikelen, toerustingsmateriaal, tips en recepten op het gebied van geloof, ecologie en duurzaamheid.

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 13, nr. 3 (maart 2020) van de e-flits. Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar rvk@raadvankerken.nl