Opvang 500 vluchtelingenkinderen in NL

Verklaring Raad van Kerken

Het vluchtelingendrama aan de grens van de Europese Unie is opnieuw voorpaginanieuws. De beelden van ontredderde mensen op het eiland Lesbos en in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland zijn schokkend en verbijsterend. Wegkijken kan en mag niet.

De Raad van Kerken in Nederland heeft zich in de afgelopen decennia in publieke verklaringen en in contacten met de regering steeds opnieuw uitgesproken voor een humaan vluchtelingen- en asielbeleid. De waarden van de Europese samenleving waarvan ons land deel uitmaakt, staan hier op het spel.

De afgelopen dagen hebben enkele maatschappelijke organisaties die zich dag in dag uit voor vluchtelingen inzetten en gemeentebesturen van grote steden de regering opgeroepen om voor 500 alleenstaande tieners, die zonder ouders op het eiland Lesbos verblijven, opvang aan te bieden. Ook in andere Europese landen wordt hiertoe opgeroepen.

De Raad van Kerken in Nederland sluit zich aan bij deze oproepen aan de Nederlandse regering om 500 vluchtelingenkinderen in ons land een veilige plek te geven. Met de steun van de steden en maatschappelijke organisaties zou dat toch mogelijk moeten zijn.

Ook roept de Raad van Kerken de regering op om in het verband van de Europese Unie alles in het werk te stellen om te komen tot zodanige afspraken met Griekenland en Turkije, dat de schrijnende en mensonterende situatie van de vluchtelingen op de Griekse eilanden en vóór de Griekse grens wordt opgelost.

Amersfoort, 11 maart 2020