Nieuwe website voor de Raad van Kerken

Na 16 jaar heeft de Raad van Kerken een geheel vernieuwde website. Waren we in 2004 behoorlijk bij de tijd met onze uitgebreide website, de laatste jaren verloren we op dit punt een beetje de aansluiting bij de vaart der volkeren. We hopen dan ook met de nieuwe site bezoekers op een toegankelijke en eigentijdse manier van alle nodige informatie te voorzien.

Die informatie betreft allereerst het nieuws vanuit de oecumene op het vlak van samenleving, kerk en geloof. U vindt deze onder Actueel en onder de genoemde categorieën.

Ten tweede willen we een goede en overzichtelijke agenda aanbieden, met niet alleen activiteiten van de Raad zelf, maar ook die van lokale en regionale raden van kerken. Waar dit op de vorige website nog twee gescheiden agenda’s waren (landelijk en regionaal), zijn die nu samengevoegd. Raden van kerken in den lande worden dan ook van harte uitgenodigd hun oecumenische activiteiten tijdig aan te bieden, voor zover interessant voor een breed publiek. Lezingen en bijeenkomsten van de Raad zelf zijn in de agenda te herkennen aan het logo van het vertrouwde oecumene-scheepje.

Ten derde is er op de website veel materiaal te vinden met het oog op gemeenschappelijke vieringen, gespreksgroepen en andere activiteiten. Daarmee hopen we de oecumene op lokaal niveau te bevorderen.

Nieuw is in dit verband ook de kleine webshop, waar u brochures uit de reeks Oecumenische Bezinning kunt bestellen, zowel in papieren als digitale variant. In een later stadium zal het aanbod worden uitgebreid.

Tenslotte vindt de bezoeker bij Opinie & Blogs meer persoonlijke beschouwingen vanuit de breedte van de oecumene. Ook treft u daar de wat uitgebreidere artikelen aan. Bijdragen aan deze rubriek zijn van harte welkom!

Aan de website is de afgelopen weken onvermoeibaar gewerkt door Beppie van Laar, secretaresse van de Raad, en Christien Crouwel, algemeen secretaris. Ze werden daarin technisch bijgestaan door Robert Vonk, van bureau SiteCan. Mocht u ongerechtigheden tegenkomen, ook als het gaat om namen, titelatuur enzovoorts, schroom dan niet dat aan het bureau te melden. We zullen proberen die zo snel mogelijk te herstellen.