Vluchtelingen en diaconaat

In een afgeladen Bethelkapel nam Ineke Bakker op 15 januari afscheid als directeur van STEK. Ter gelegenheid hiervan vond een symposium plaats met als titel ‘Blik over de grenzen’.

Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad, was een van de sprekers. Hij sprak over de plek die vluchtelingen en met name ongedocumenteerden zullen innemen in het diaconale werk van de toekomst. ‘Hoe groot is de ruimte die zij opeisen, wat zullen we kunnen dragen, hoe zullen zij ons stempelen en veranderen, in hoeverre bepaalt het contact met hen ons kerk-zijn?’

Zijn lezing vindt u hier op onze pagina Opinie.