Voetafdruk van God

De Europese Bisschoppenconferentie (CCEE) en de Europese Kerkenconferentie (CEC) vragen in de periode van 1 september tot 4 oktober speciaal aandacht voor de schepping. In Nederland is dit thema niet expliciet in een rooster opgenomen. Maar dat neemt niet weg dat er ongetwijfeld kerken en parochies zullen zijn die de oproep op de één of andere manier oppakken.

In een gezamenlijke persverklaring wijzen de organisaties van CEC en CCEE er op, dat de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en verspilling van grondstoffen meer dan ooit nopen tot verandering. Hoewel er diverse oorzaken onder de klimaatverandering liggen, kan je er niet omheen, zegt het persbericht, dat mensen zelf deel van het probleem zijn en de klimaatverandering mede veroorzaken.

Zorg voor de schepping kwam naar voren op de laatste drie oecumenische assemblees van de Europese kerken in respectievelijk Bazel, Graz en Sibiu. In 1989 riep patriarch Dimitrios op tot het vieren van een tijd van de schepping. CEC en CCEE wijzen er op, dat die oproep aansluit bij diverse andere tradities. Ze refereren aan Maarten Luther die verklaarde dat ‘God in alle creaturen is, zelfs in de kleinste bloempjes’ en dat ‘dieren de voetafdrukken zijn van God zelf’.

De vroege kerkvaders noemen eveneens de verbinding tussen de schepping en de menselijkheid. Maximus heeft bijvoorbeeld getuigd: ‘De menselijke persoon verenigd de geschapen natuur met de ongeschapen natuur door liefde’. Nog steeds is de zorg voor de schepping verbonden met de zorg voor elkaar, menen CEC en CCEE.

Ze citeren ook paus Franciscus en de encycliek Laudato Si’: ‘Als we spreken over het milieu bedoelen we te spreken over een relatie tussen de natuur en de samenleving waarin wij leven. De natuur kan niet worden gezien als iets gescheiden van onszelf of alleen maar als een achtergrond waarin we leven’ (n. 139).

‘In deze geest nodigen we allen hartelijk uit mee te doen met de tijd van de schepping’, aldus vader Heikki Huttunen (CEC), mgr. Duarde da Cunha (CCEE) en ook ds. dr. Peter Pavlovic (secretaris van ECEN, de groene tak waarin onder meer de CEC participeert). Ter herinnering voor de lezer: Huttunen en Pavlovic zullen dit najaar op werkbezoek naar Nederland komen.

Foto: natuurfoto van de distel