Eerste 7749 euro binnen

De Raad van Kerken heeft inmiddels € 7749,– toegezegd gekregen van de benodigde € 50.000. In de achterliggende weken is er een mailing gegaan naar de plaatselijke raden van kerken met het verzoek om de deelnemende kerken ter plaatse te vragen om een extra (deur)collecte op het rooster te zetten voor de landelijke Raad van Kerken. Inmiddels hebben er tientallen kerken en personen spontaan gereageerd en is vijftien procent van het benodigde bedrag binnen.

Het Leger des Heils heeft als eerste landelijke kerkgenootschap de actie ondersteund. Het Leger heeft de collecte persoonlijk aanbevolen in diverse korpsen en dat leverde direct al meer dan 1400 euro op. Er zijn ook plaatsen waar men een oecumenische viering gebruikt om te collecteren voor de landelijke raad, zo bracht een collecte in een oecumenische viering in Zeist ruim 800 euro op. Er zijn ook kleine parochies en gemeenten die ondanks hun bescheiden omvang een solidaire collecte hebben gehouden, de opbrengsten variëren van € 60,02; € 62,21 tot grotere plaatsen met € 387,00 en € 416,11. Naast de collecten zijn er ook diverse personen die een bedrag overmaken.

Zoals bekend vraagt de Raad van Kerken om ergens in 2017 een collecte voor het landelijke werk te houden. Indien men het moeilijk vindt om een datum te kiezen wordt geadviseerd de collecte op zondag trinitatis in te roosteren, dat is op 11 juni a.s.

Dirk Gudde de voorzitter schreef over het tekort een column. Hij zegt onder meer: ‘De harde werkelijkheid is dat de Raad van Kerken een tekort heeft op de begroting. Ik wil daar niet dramatisch over doen, want het is nog steeds zo dat het grootste deel van de begroting gedragen worden door de landelijke lidkerken. En dat moet ook zo zijn. Maar we zoeken nog aanvulling. Want ook een bescheiden tekort is een groot probleem, als het een tekort is dat elk jaar weer terugkomt. Dat leidt onherroepelijk tot het einde. Zo duidelijk wil ik er ook wel over zijn’.

Het Friesch Dagblad wijdde een artikel (klik hier) aan de collecte. In een artikel legt ds. Karin van den Broeke uit waarom de Protestantse Kerk blijft bijdragen aan de Raad van Kerken. Ze ziet het als onderstreping van de oecumenische inslag van haar kerk. Karin van den Broeke: ‘In de Protestantse Kerk gaat veel aandacht uit naar kerk-zijn op de plaatsen waar mensen echt samenkomen rond Schrift en Tafel. Daarin nodigt de Protestantse Kerk haar gemeenten en kerkgangers juist ook uit om over de grenzen van de eigen gemeente heen te kijken en oecumenisch samen te werken’.

Foto: Omdat het om een toekomstige generatie voor de kerken gaat….