Contact scholen summier

De meeste kerken nemen een wat afwachtende houding aan als het gaat om de vraag of ze aansluiting kunnen vinden bij het basisonderwijs met de ontwikkeling van spiritualiteit onder kinderen. Die vraag was de kerken voorgelegd bij de evaluatie van de week van gebed om eenheid onder de christenen; 51 procent zegt dat er ‘misschien’ een opening zou kunnen zijn.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft de gegevens verwerkt van 176 plaatselijke (raden van) kerken, die hebben deelgenomen aan de week van gebed in 2017. Het ging dit jaar over het thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Het materiaal was voorbereid door de Duitse kerken en was mede ingegeven door de herdenking van 500 jaar Reformatie. Als tekst hadden de Duitsers gekozen voor 2 Korintiërs 5: 14-20, waar het gaat over verzoening.

De Raad van Kerken en MissieNederland proberen samen de inzet in de derde week van januari vanuit de kerken te verbreden naar het basisonderwijs. Dat gaat schoorvoetend. Nogal wat kerken stellen vast dat de scholen erg gestempeld zijn door hun eigen curriculum en dat er op een deel van de scholen terughoudend met levensbeschouwing wordt omgesprongen. Zo’n 43 procent van de kerken meent dan ook dat er in hun plaatselijke situatie weinig mogelijkheden zijn om over zaken als ‘gebed’ en verwachting voor het leven met kinderen te praten. Gelet op de kleine meerderheid waar die openingen er wel zijn, lijkt de strategie van de organisatie van de week van gebed te worden gehandhaafd om ook kinderen op de betekenis van gebed en levensbeschouwing te blijven wijzen.

De evaluatie laat verder zien, dat ook nog weinig kerken de televisieregistratie inzetten in hun publiciteit die onder meer dankzij de EO op televisie is te zien.

Mensen zijn tevreden over de data van de campagne en ook het materiaal oogst zevens en achten uitgedrukt in rapportcijfers. Nieuw voor de Raad was afgelopen jaar het aanbod van twee soorten posters (A2 en A4). De kleine poster (A4) is in één jaar tijd direct de meest populaire geworden, zo blijkt uit de cijfers.

Opvallend uit de cijfers is verder, dat de vieringen plaatselijk maar voor een deel gezamenlijk worden gehouden (32 procent). De week van gebed om eenheid van de kerken blijkt in 24 procent van de kerken in eigen kring te worden ingezet en in 27 procent van de situaties ontbreekt een deel van de locale kerken.

Al jaren is er een tendens zichtbaar dat de populariteit van de week van gebed groeit. Die tendens is nog steeds niet gekeerd. Zo’n 33 procent registreerde meer deelnemers aan de week van gebed als je het bezoekerstal van de vieringen vergelijkt met de cijfers van vorig jaar; daar tegenover staat dat 27 procent iets minder mensen welkom kon heten. Ongetwijfeld speelt daarin de deelname van de confessioneel-protestantse koepelorganisatie COGG ook een rol, deze is het afgelopen jaar toegetreden tot de ondersteunende groepen.

Naast het zeer populaire liturgieboekje blijken mensen de weg op de website goed te kunnen vinden. De meditaties en de materialen voor kinderen zijn veel afgenomen. Maar ook de theologische delen en de gebedsintenties zijn populair.

Het materiaal voor 2018 komt uit de Caraïbische landen. Het zal over enkele maanden beschikbaar komen, zo is de verwachting. Nu al is duidelijk dat het een tekstgedeelte uit het Oude Testament (Exodus) centraal stelt; een keus die verwachtingen oproept.