Leger voor publieke stem

Ik vind het belangrijk dat we als kerken meer onze stem laten horen, ook al kan dat ingewikkeld zijn. Als het ooit de tijd was om de stem te verheffen, dan is het wel deze tijd. Als de kerken hun geluid niet laten horen, laat je het over aan maatschappelijke stromingen en dat moet je niet willen. Thema’s als vereenzaming van ouderen en aandacht voor elkaar zijn te belangrijk om onbesproken te laten.

Woensdag 15 februari sprak een delegatie van de Raad van Kerken met een delegatie van het Leger des Heils op het hoofdkwartier van het Leger in Almere. Tijdens de ontmoeting kwam het belang van zorgzaamheid voor mensen indringend aan de orde. Er kwamen diverse concrete voorbeelden aan bod van hoe een kerk zich kan inzetten voor de samenleving. In Venlo is het Leger bijvoorbeeld een project begonnen ‘Leef’. Dat begon met koffiedrinken, daarna volgde het aanreiken van kleding en er volgden ook gesprekken over zingeving. Inmiddels is er maandelijks een laagdrempelige kerkdienst waar zo’n vijftig mensen komen.

Een ander voorbeeld is Helmond, waar een groot dienstencentrum is geopend van mensen uit de buurt, door mensen uit de buurt, voor mensen uit de buurt. Nog weer een ander voorbeeld: Urk, waar het leger een nieuwe scoutinggroep begint met 45 jonge mensen en nog eens 27 jongeren die op een wachtlijst staan. Steeds weer keert de onvoorwaardelijke aandacht van het Leger voor mensen terug.

Een statistiek toegelicht door Alex van Zoeren verduidelijkte het beeld. Alleen al vanuit het kerkgenootschap (dat is één van de zeven stichtingen die het Leger des Heils heeft) worden in het kader van hulp aan mensen jaarlijks 223.404 mensen aan kleding geholpen, 91.336 mensen bezoeken een inloophuis, 21.080 mensen kijken rond in de meubelhal, 27.407 mensen ontvangen een maaltijd.

Veldsecretaris Richard de Vree liet een filmpje zien, waarin de nood in Nederland naar voren komt. Er zijn 1,7 miljoen mensen die eenzaam zijn, 3,2 miljoen mensen die het moeilijk vinden financieel rond te komen, 0,5 mensen die veroordeeld zijn, 0,7 miljoen mensen die verslaafd zijn aan alcohol, 1 miljoen mensen die te maken hebben gehad met een vorm van seksueel misbruik. Het Leger des Heils, zo legde commissioner Hans van Vliet, wil helpen zonder dogmatisch te zijn. ‘We geloven dat Jezus Christus in de wereld is gekomen en dat wij door zijn leven en sterven het leven ontvangen. Tegelijk geloven we dat wij op basis van die liefde oog mogen hebben voor elkaar’.

Het Leger des Heils vervult in de oecumene vaak een bemiddelende rol, omdat het van diverse oecumenische organisaties lid is. Majoor Jeanne van Hal neemt deel aan de bijeenkomsten van de Raad van Kerken namens het Leger. Het Leger is daarnaast onder meer lid van MissieNederland, het Nederlands Bijbelgenootschap en het CIO. Het Leger heeft kerkelijke samenkomsten in 52 plaatsen in Nederland en in de meeste plaatsen is men aangesloten bij een plaatselijke raad van kerken.

Net als Kerkinactie en de drie G-kerken doet het Leger ook mee in het knooppunt Kerken en Armoede van de Raad van Kerken. In het gesprek werd hardop nagedacht over mogelijkheden de onderlinge afstemming van vrijwilligers nog verder uit te bouwen. Het Leger heeft liefst 1019 getrainde vrijwilligers, die zich inzetten op verschillende niveau’s. Het meest elementaire niveau is ‘signaleren en waarnemen’. Je ontmoet mensen en probeert hen te begrijpen en te helpen. Een volgend niveau is dat van een ‘basistraining schuldhulpverlening’. Dat gaat verder in de bemiddeling. En een derde niveau is een training gericht op gedragsverandering.

De ontmoeting van het Leger en de Raad vond plaats in het kader van de ronde die de voorzitter van de Raad van Kerken, Dirk Gudde, maakt langs de diverse lidkerken van de Raad. Hij werd in Almere vergezeld door Kees Nieuwerth, de vice-voorzitter en de secretaris. Vanuit het Leger des Heils waren aanwezig: commissioner Hans van Vliet, veldsecretaris Richard de Vree, majoor Jeanne van Hal en Alex van Zoeren, die al negen jaar verbonden is op beleidsniveau bij het kerkgenootschap.

Foto’s:
1. V.l.n.r. Kees Nieuwerth, Richard de Vree, Jeanne van Hal en van achteren Hans van Vliet. 
2. In de ontvangstzaal kijkt William Booth, grondlegger van het Leger, vanaf de wand toe. 
3. Detail in de kapel in het hoofdkwartier in Almere. 
4. V.l.n.r. half zichtbaar Jeanne van Hal, Alex van Zoeren en Dirk Gudde.