Ramp en Conflict update

De webpagina Ramp en Conflict is bijgewerkt. De subpagina was al enige tijd onder constructie, maar is nu volledig. Er is onder andere een rampenplan te vinden en een handreiking voor de geestelijke verzorger. Ook een impressie van het ontstaan van de organisatie van geestelijke verzorging rond crises is op de pagina te lezen.

Voor deze impressie is Raad van Kerken-stagiaire Heleen van Beusekom in gesprek gegaan met Henk Korff, voorzitter van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken. Korff is van begin af aan betrokken geweest bij het opstarten van de organisatie werkgroep geestelijke verzorging bij crises. In de impressie is te lezen waar zo’n werkgroep zich mee bezig houdt, wie er aan tafel zitten, wat er jaarlijks allemaal gebeurt en hoe lang het organiseren van dit plan duurt.

Het draaiboek geestelijke zorg als onderdeel van het rampenplan van de gemeente Eindhoven is als voorbeeld te vinden op de pagina. De gemeente Eindhoven is waarschijnlijk één van de gemeentes waar de organisatie rond ramp en conflict het meest ontwikkeld is. Na de Herculesramp in 1996 heeft Jan Potters van het Leger des Heils zich hier enorm voor ingezet. Veel plaatsen en steden hebben dan ook bij het organiseren van geestelijke verzorging rond ramp en crises delen afgekeken van de gemeente Eindhoven.

Ook inhoudelijk is er voor geestelijke verzorgers informatie te vinden. Kenniscentrum Impact heeft in 2005 een handreiking uitgegeven voor geestelijke verzorgers. In 2011 is een herziene versie uitgegeven, deze is te vinden op de pagina. Hierin wordt onder andere duidelijk wat voor dingen je als geestelijk verzorger wel en niet kunt zeggen. Wat je kerntaken zijn en ook is er een paragraaf voor zelfzorg. 

Daarnaast zijn er op de pagina namen en contactgegevens te vinden van personen die meer advies kunnen geven als dat plaatselijk nodig is. U kunt hier klikken om gelijk naar de pagina te gaan.