Sacramentsbeleving populair

Een kerngroep vanuit de Raad van Kerken heeft overleg gevoerd met enkele leden van de universiteit over de beleving van eucharistie en avondmaal. Doel van het overleg is om verder te werken aan het thema ten dienste van de Raad. Bij het overleg waren vanuit de universiteit onder meer aanwezig dr. Henk Schoot (RKK), dr. Maarten Wisse (PKN) en mogelijk over een maand ook dr. Ronelle Sonnenberg (PKN). De bespreking had een zeer onderhoudend karakter en dat spoort met andere gesprekken die tot nu toe over het thema zijn gevoerd. Mensen zijn in de regel zeer betrokken en geïnteresseerd. 

De kerngroep heeft inmiddels de enquêtes over eucharistie en avondmaal verder geanalyseerd die vanuit plaatselijke raden van kerken, parochies en gemeenten zijn ingestuurd. Het zijn er in totaal 611. Er is een kwantitatieve rapportage gemaakt en een kwalitatieve. Mogelijk dat de rapporten te zijner tijd naar buiten komen. Op dit moment krijgen eerst interne groepen de kans er over te spreken. Want cijfers en gegevens hebben een analytisch kader nodig van waaruit je verder de beleving van eucharistie en avondmaal interpreteert. De academici hebben daar een nuttige bijdrage aan geleverd.

Het is de bedoeling om halverwege februari met vertegenwoordigers uit de kerken over de resultaten te spreken. Mogelijk dat het gesprek daarna verder gevoerd kan worden in de Raad van Kerken.

In het overleg met de academici kwam een inventarisatie aan de orde van mensen die op dit moment aan de universiteiten in Nederland bezig zijn met het thema van eucharistie en avondmaal. Dat is op minstens drie plaatsen het geval. Ronelle Sonnenberg hoopt volgende maand af te studeren op een onderzoek naar Youth Worship, waarbij het thema van eucharistie en avondmaal onder relatief jonge mensen in beeld komt. Maarten Wisse is met enkele collegae bezig om een kwantitatief interpretatiekader voor nader onderzoek te ontwikkelen over de beleving van eucharistie en avondmaal. En Jasper Bosman is aan de Theologische Universiteit in Kampen bezig met een meer kwalitatief interpretatiekader.

De veelvoud van onderzoeken maakt duidelijk dat het thema uitermate actueel is. Het onderzoek van de Raad van Kerken heeft geen wetenschappelijke ambities, maar moet een impressie opleveren. Als imput zijn categorieën gebruikt die in de Lima-rapporten een rol spelen. De rapportage te zijner tijd kan dan ook gezien worden als een impressie van hoe Lima in de kerken is ontvangen en doorwerkt. Het is op dit moment nog niet duidelijk, wanneer de Raad met het materiaal naar buiten komt.

Het bureau van de Raad van Kerken heeft eerder materiaal ontwikkeld met filmpjes en gespreksvragen voor het plaatselijk grondvlak, zodat men desgewenst eenvoudig in gesprek kan komen over de beleving van eucharistie en avondmaal ter plaatse. Dit materiaal is op deze website te vinden. 

Foto’s: Achtereenvolgens Ronelle Sonnenberg, Henk Schoot en Maarten Wisse.