Utrecht strikt Borgman

De Provinciale Raad van Kerken in Utrecht heeft de meest spraakmakende theoloog van het afgelopen jaar gestrikt voor een lezing over het thema ‘Geloof in de politiek’. In De Driehoek in Utrecht (Willemsplantsoen 1c) komt prof. dr. Erik Borgman op 7 september spreken over het hem vertrouwde thema van kerk en spiritualiteit in het publieke domein.

De voorzitter van de Provinciale Raad ds. John Alma en de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht mgr. Joris Vercammen hebben het voortouw genomen voor de bijeenkomst. Ze verwachten met name Utrechtse politici te ontmoeten die in september weer aan het begin staan van een nieuw politiek jaar.

In een toelichting schrijven ze: ‘De toekomst van onze samenleving gaat je aan het hart. Met vele kleine en grote beslissingen waaraan je bijdraagt of die je dient te nemen, wordt die toekomst voorbereid. Op basis van de christelijke traditie kan een interessante visie ontwikkeld worden op de samenleving en de cultuur. Niet alleen inspirerend voor belijdende christenen – al zullen deze er zich er direct door aangesproken en gemotiveerd weten – ook in bredere zin is het interessant deze traditie te betrekken in de reflectie op het politieke handelen’.

De uitnodiging is gericht aan alle politici, actief op gemeentelijk en provinciaal niveau en op mensen in het algemeen die in de problematiek geïnteresseerd zijn.

Prof. dr. Erik Borgman is de centrale spreker. Hij kreeg onlangs een prijs als meest-spraakmakend theoloog over het achterliggende jaar. Hij is lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom, aan de universiteit van Tilburg. Hij doet met name onderzoek naar de maatschappelijke betekenis van de christelijke traditie en de religieuze betekenis van de publieke sfeer. Enkele jaren geleden verscheen zijn boek ‘Overlopen naar de Barbaren. Het publieke belang van religie en christendom’. Borgman licht toe: ‘Het boek is het eerste product van een project dat erop gericht is te onderzoeken of en in welke zin vanuit de tradities van christelijk, in het bijzonder katholiek sociaal denken, een betekenisvolle bijdrage kan worden geleverd aan de huidige maatschappelijke en intellectuele debatten’.

De bijeenkomst op 7 september begint om 14.30 uur (ontvangst), het programma gaat van start op 15.00 uur en om 17.30 uur is de afsluitende borrel. Opgave via buro@okkn.nl. De toegang is gratis, er wordt een vrijwillige bijdrage in de onkosten gevraagd.