750ste volger Twitter

De Raad van Kerken heeft de mijlpaal van 750 volgers bereikt op Twitter. Daarmee ligt de Raad goed op koers; de doelstelling die voor 2012 is uitgezet is nu voor driekwart gehaald. Eerder is als ambitie geformuleerd om eind 2012 duizend volgers te hebben op @raadvankerken.nl.

Twitter is één van de sociale media die door kerken en kerkelijke organisaties worden gebruikt. Het bureau van de Raad van Kerken heeft ook een account aangemaakt en plaatst met regelmaat berichten op het format, meestal corresponderend met berichten die in dezelfde periode uitvoeriger op internet verschijnen. Het bureau heeft er voor gekozen om niet onder de verenigingsnaam van ‘raadvankerken’, maar meer persoonlijk op facebook te werken. Uiteindelijk hoopt het bureau in beeld te krijgen in hoeverre de media geschikt zijn voor oecumenische communicatie.

Vooralsnog lijkt het er op, dat de naam ‘raadvankerken.nl’ efficiënt is. Dat komt ook naar voren uit de vergelijking met andere organisaties en personen. Over het algemeen geven organisaties een substantieel aantal volgers en meer continuïteit in berichtgeving.

Met 750 volgers behoort de Raad van Kerken nog steeds tot de kleine gebruikers van het sociale medium. De Wereldraad, de ontwikkelingsorganisatie ICCO en de vredesorganisatie IKV Pax Christi doen het beter, maar dat zijn tegelijk organisaties met meer budget. De kerken zijn bescheiden aanwezig, de twee grote kerken in Nederland (RKK en PKN) kiezen er voor om op het niveau van de kerkleiding weinig of niet te twitteren.  Een aantal kleinere kerken doet dat wel, de Remonstrantse Broederschap en de secretaris Tom Mikkers zijn voorbeelden van gebruikers van de sociale media.

Hieronder een willekeurige steekproef van organisaties en personen die op Twitter actief zijn. Het eerste getal is het aantal volgers, het tweede getal het aantal door de betrokkene geplaatste tweets (berichten). Met 750 volgers en 435 geplaatste tweets behoort de Raad van Kerken tot de bescheiden spelers op Twitter.

Organisaties:
Christianity Today:                         62.375 (11.893)

Nederlands Dagblad:                       3.585 (42.615)

Open Doors:                                    3.467 (1.624)

WCC (World Council of Churches): 2.774 (8.553)

Evangelische Kirche:                        2.489 (1.474)

Wereldomroep:                                2.476 (23.087)

ICCO:                                              1.906 (804)

Grote Kerk Den Haag:                     1.756 (682)

Anglicaanse Kerk Canada:               1.473 (1.188)

Religie en Filosofie Trouw:              1.414 (2.143)

IKON Kerknieuws:                          1.388 (9.600)

IKV Pax Christi:                              1.314 (2.423)

Kerkinactie:                                     1..284 (437)

RD Kerk & Religie:                          1.276 (6.295)

FD Kerkredactie:                             1.032 (630)

GKV (Geref. Kerk vrijgemaakt):        910 (2.163)

De Nieuwe Liefde:                              902 (429)

Remonstranten:                                 889 (1.139)

Het Goede Leven:                              820 (1.953)

Raad van Kerken:                              750 (435)

Refo 500:                                           741 (1.326)

Evangelische Alliantie:                       652 (370)

Kathol. Net:                                        555 (3.220)

Coalitie Erbij:                                       525 (458)

Protestantse Kerk:                              225 (157)

Westerkerk Amsterdam:                     126 (641)

 

Mensen die onder hun eigen naam werken:

 

Tv-personality Arie Boomsma:                37.062 (4.265)

Journalist Joris Luyendijk:                        23.716 (1.114)

RK-mediapriester Roderick Vanhögen:     2.488 (3.004)

GL-senator Ruard Ganzevoort:                 2.476 (9.272)

CDJA-secretaris Freek Houweling:           1.839 (46.402)

Internetgoeroe Eric vd Berg:                      1.722 (383)

Stadspredikante Abeltje Hoogenkamp:     1.328 (1.193)

Onderneemster Anne Westerduin:             1.248 (1.640)

RB-secretaris Tom Mikkers:                         937 (4.338)

Oudtestamenticus Koert van Bekkum          806 (2669)

Missionair predikante Janneke Nijboer   :    740 (6431)

Secretaris EWV Mirjam Kollenstaart:           587 (14.420)

Docent Bas Plaisier:                                     564 (1.221)

Godsdienstsocioloog Hijme Stoffels:           505 (632)

IKON-medewerker Peter Dekker:                404 (2443)

ND-journalist Sjoerd Mouissie:                    390 (4.984)

Uitgever Koen Verboom:                            324 (1.626)

Ethicus Frits de Lange:                                308 (217)

Predikant Hans van Dalen:                          246 (1.725)

NPB-secretaris Wies Houweling:                144 (106)

DG-secretaris Henk Stenvers:                    111 (94)

KVO-voorzitter Henk van Doorn:                 80 (809)

PKN-scriba Arjan Plaisier:                             18 (2)

PKN-preses Peter Verhoeff:                         10 (2)