Week van Gebed 2013: Stemmenspel

Micha 6,1-8 stemmenspel (Groot Nieuws Vertaling)

Verteller: 1 Luister goed naar wat de Heer heeft gezegd:
God:  ‘Profeet, ga de bergen aanklagen
en laat de heuvels uw stem horen.’
Verteller: 2 Luister dan, bergen,
naar de aanklacht van de Heer,
zuilen der aarde, hoor hoe hij vonnis velt.
Want de Heer heeft een rechtszaak met zijn volk
en gaat afrekening houden met Israël.
God:  3 ‘Mijn volk, wat heb ik u misdaan?
Waarmee heb ik u afgemat?
Antwoord mij!
4 Ik heb u immers uit Egypte gehaald
en u uit slavernij bevrijd;
ik heb Mozes, Aäron en Mirjam gestuurd
om u leiding te geven.
5 Mijn volk, vergeet toch niet het plan
dat koning Balak van Moab beraamde
en welk antwoord Bileam,
de zoon van Beor, hem toen gaf.
Vergeet niet wat er gebeurd is tussen Sittim en Gilgal.
Dan moet u wel erkennen dat ik u rechtvaardig heb behandeld!’
*Volk 1:  6 Waarmee zal ik voor de Heer verschijnen?
Volk 2:  Hoe kan ik die verheven God hulde bewijzen?
Volk 3: Moet ik vuuroffers brengen,
mijn beste kalveren offeren?
Volk 1: 7 Zal de Heer tevreden zijn
met duizend rammen
Volk 2: of met een eindeloze stroom olijfolie?
Volk 3: Moet ik mijn oudste zoon geven
om voor mijn ontrouw te boeten,
mijn bloedeigen kind
Volk 1, 2, 3: om mijn zonde goed te maken?
Profeet Micha: 8 Het is u heel duidelijk gezegd wat goed is
en wat de Heer van een mens verlangt.
Dit alleen vraagt hij:
houd u aan het recht,
blijf altijd trouw
en ga in alles bij uw God te rade.

• ‘volk’ is natuurlijk een verzamelnaam, maar om dat wat kleur te geven heb ik 3 mensen uit het volk (mannen of vrouwen, als je kiest voor een mannelijke God en een mannelijke profeet, kan je hierin wat afwisselen, evenals met de keuze voor een vrouwelijke verteller).
Het is belangrijk om met elkaar een paar keer te oefenen zodat de tekst vlot loopt en vooral als het ‘hele volk’ spreekt, moet dat wel gelijk en dus verstaanbaar gebeuren.

Voor tekst als Word-document: klik hier