Buurten voor vrede

IKV Pax Christi presenteert zaterdag 24 april het materiaal ‘Buurten voor Vrede’, dat centraal staat in de vredesweek 2010. ’s Ochtends gaat directeur Jan Gruijters op het thema in en er is een interview met Sarah Kreimer, directeur van Ir Ammim (letterlijk Stad der Volkeren) uit Oost-Jeruzalem. ’s Middags zijn er twintig workshops, waaronder een workshop ‘Naar een rechtvaardige vrede’, aansluitend bij het gelijknamige thema van de projectgroep van de Raad van Kerken.

Bezoekers kunnen vanaf half elf terecht in de bioscoop Wolff in het Radboudkwartier 19 te Utrecht. ’s Middags gaat het verder in Meeting Plaza en in het kantoor van IKV Pax Christi in Hoog Catharijne. Voor geïnteresseerden dus tegelijk een kans om een kijkje te nemen op de werkvloer van het IKV Pax Christi. Er is muziek uit de Bijlmer en de liturgiekrant 2010 wordt gepresenteerd.

Werkboek

Op de Vredeswerkdag zal het werkboek Buurten voor Vrede gepresenteerd worden. Dit werkboek is bedoeld voor alle mensen die in contact willen komen met hun buurtgenoten, maar niet goed weten hoe ze dit aan moeten pakken. In Vrede voor Buurten voor Vrede staan praktische tips voor het opzetten van interreligieuze en interculturele ontmoetingen in de buurt. Er wordt aandacht besteed aan de voorbereiding, de inhoud van bijeenkomsten, het verloop van de ontmoeting en vervolgactiviteiten. Het werkboek is doorspekt met voorbeelden van interculturele en interreligieuze ontmoetingen uit zowel Nederland als het buitenland. Op de Vredeswerkdag zijn er ook workshops rond het boekje Vrede voor Buurten voor Vrede.

Vanuit de Raad van Kerken komt het thema ‘Naar een rechtvaardige vrede’in de workshops aan de orde. Vorig jaar publiceerde de Wereldraad van Kerken een ontwerp van een Oecumenische Verklaring van Rechtvaardige Vrede. Kerken en kerkelijke bewegingen werden opgeroepen te reageren. Er werd een Nederlandstalige bewerking van het document van de Wereldraad gemaakt en uitgebracht onder de titel ‘Wees niet bang: naar een oecumenische verklaring van rechtvaardige vrede’. Vertegenwoordigers van verschillende kerken gaan over dit thema met u in gesprek. Om half 5 is de werkdag afgelopen.

Wees niet bang

‘Een rechtvaardige vrede kan niet worden bereikt zonder het ontwikkelen van schone energie, het stimuleren van biodiversiteit en dus van verantwoordelijke zorg voor de aarde’, zegt de uitgave ‘Wees niet bang’ van de Raad van Kerken in Nederland. De uitgave laat zien hoe twee kerkelijke tradities samenwerken aan de vrede. Aan de ene kant is er de pacifistische traditie waarin geweldloosheid centraal staat en vrede onder alle omstandigheden wordt nagestreefd. Aan de andere kant is er een stroming die uitgaat van de rechtvaardige oorlog om het gebruik van geweld zoveel mogelijk aan regels te binden. Beide tradities laten zich inspireren door het evangelie en gaan er van uit dat vrede geen vrijblijvendheid impliceert. Beide tradities verklaren zich ook tegen nucleaire wapens, apartheid en militaire antwoorden op aanslagen als die van 11 september 2001.

De uitgave is een op de Nederlandse context toegeschreven sterke bewerking van een recent rapport van de Wereldraad van kerken ‘Initial Statement Towards an Ecumenical Declaration on Just Peace’. In het Nederlands heeft de uitgave de titel gekregen ‘Wees niet bang’ en de ondertitel: ‘Naar een oecumenische verklaring van rechtvaardige vrede’. In de taakgroep die de uitgave heeft laten maken, wordt samengewerkt door IKV Pax Christi, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland. Kernbegrippen De 32 pagina’s tellende brochure is een actuele theologische doordenking van een aantal kernbegrippen die bij het thema rechtvaardige vrede passen.

Shalom en tsedaqah

Verder geef de brochure een spirituele bedding aan van waaruit de kerkelijke inzet ontstaat. In een apart hoofdstuk worden begrippen als ‘shalom’ (vrede) en ‘tsedaqah’ (gerechtigheid) uitgewerkt. Een citaat: ‘Gemaakt uit het stof van de aarde delen mensen de kwetsbaarheid van alle andere levende wezens. Aan de andere kant participeert de mens aan Gods leven; de adem van God die de mens als levensadem is gegeven, maakt de mens verantwoordelijk voor de schepping’. De taakgroep nodigt de lokale gemeenten en parochies uit te reageren op het document en eigen verhalen over vrede in te sturen. Het materiaal wordt verwerkt in de reacties naar de Wereldraad van Kerken, ten behoeve van een vredesconferentie die in 2011 in Kingston Jamaica plaats vindt. Het materiaal zal mogelijk ook een rol spelen in de Vredesweek 2010, die zal worden gehouden van 18 tot en met 26 september 2010, met daarin zondag 25 september als vredeszondag. De uitgave biedt allerlei gespreksvragen om kerkleden en andere geïnteresseerden tot een gesprek uit te nodigen.

Foto boven: illustratie van werkdag
Foto onder: illustratie omslag ‘Wees niet bang’