Bijzondere federatie Ameland

Het fenomeen van een federatie is op plaatselijk niveau tussen hervormde gemeente en gereformeerde kerk of lutherse gemeente een bekend fenomeen. Maar de nieuw gevormde federatie tussen de gereformeerde kerk en de doopsgezinde gemeente op Ameland is uniek. Komende zondag viert de gemeente de vorming van de nieuwe federatie. Het Friesch Dagblad bericht er over op 20 oktober. 

De samenwerking tussen beide gemeenten dateert van 2003/2004. ‘Het begon met gesprekken of men als kleine zelfstandige gemeenten iets voor elkaar kon betekenen’, aldus ds. Rob Workel, die sinds 2005 predikant is van de samenwerkingsgemeente. ‘Inmiddels is een samenwerkingsverband ontstaan waarin veel vertrouwen en respect voor elkaar is, waar het gevoel ontstaan is alles met elkaar te willen delen, en waar we om kunnen gaan met verschillen in opvatting’.

Basis voor de federatie is voor de gemeente Jezus’ opdracht ‘Opdat zij allen één zijn’ (Johannes 17:21), aldus de voorganger. ‘De kerk heeft alleen toekomst wanneer zij de opgestane Heer volgt en vertrouwt op Gods Geest, vanuit de bede: Kom heilige Geest vernieuw uw kerk’. 

Er wonen in totaal ongeveer 3500 mensen op Ameland. Zij zijn verdeeld over acht kerkgebouwen. De nieuwe federatie telt zo’n 350 à 400 mensen, ongeveer tien procent van de eilandbevolking. De nieuwe gemeente heet ‘Doopsgezind-Gereformeerd Ameland’.

De federatie van gereformeerd en doopsgezind is – voor zover bekend – uniek. Er komen wel andere combinaties van federaties voor. Buiten de partners die landelijk verenigd zijn in de Protestantse Kerk in Nederland is er in Gouda bijvoorbeeld een federatie van drie geloofsgemeenschappen te vinden, te weten: de doopsgezinde gemeente, de remonstrantse gereformeerde gemeente en de vereniging van vrijzinnig protestanten. Deze federatie dateert uit 1974.

Foto: dorpsgezicht op Ameland (foto: internet, Jeanette Weber)