Kaarten EA en Raad

Vanaf heden zijn er kaarten te krijgen bij de Raad van Kerken en bij de Evangelische Alliantie in het kader van de Week van Gebed voor Eenheid. De kaarten in Loesje-stijl worden gezamenlijk door de twee organisaties uitgebracht en kijken met een knipoog naar de gezamenlijke gebedsweek. De kaarten komen naast de promotiekaart die de Raad jaarlijks zelf uitbrengt.

Op de kaart staat de tekst: ‘God luistert ook naar stilte’ en de tekst ‘Amen’ met een returntoets. Men kan één exemplaar gratis krijgen bij een bestelling. Indien men meer kaarten wil betaalt men 2,50 euro per 25 kaarten inclusief verzendkosten. 

De promotiekaart van de Raad zelf kost 0,15 eurocent (25 voor 2,50 euro) en is specifiek gericht op de aanstaande week van gebed, waar het thema ‘jij bent mijn getuige’ centraal staat. Op de achterkant is een gebed opgenomen, een variatie op een gebed van Iona, de eerste strofe luidt: ‘Wij getuigen van u, Heer, / onze handen zijn bereid / om hier op deze plaats / te bouwen aan uw rijk. / Uw Geest getuigt met ons. 

De kaarten lenen zich prima voor de promotie van de eigen activiteiten in gemeente of parochie van de week van gebed. De ‘freecards’ kunnen ook in algemene zin worden ingezet.

De Raad van Kerken werkt nauw samen met de Evangelische Alliantie in het kader van de Week van Gebed. De twee organisaties verwijzen ook naar elkaar. Naast de informatie die de bezoeker op deze website www.raadvankerken.nl krijgt aangeboden kan men ook surfen naar www.weekvangebed.nl van de EA en daar het evangelische materiaal inzien. Er is vanzelfsprekend niets op tegen om ook uit dat materiaal te putten.

De Raad van Kerken biedt als schriftelijk materiaal aan: poster, gebedsboekje en kaarten voor promotie. Op de website biedt de Raad veder aan: achtergrondartikelen bij het thema, liturgische suggesties voor gebeden, liederen en een stemmenspel, kinder- en teenermateriaal.

De Evangelische Alliantie biedt onder meer aan: gebedsfolders voor kinderen, jongeren en volwassenen, een handleiding met preekschetsen en uitgewerkte liturgieën, een kinder- en een tienerpakket waarmee men bijvoorbeeld een zondagsschoolles of tieneravond kan voorbereiden. 

Gezamenlijk bieden de beide organisaties aan: voorbeelden van meditaties c.q. preekschetsen en de twee al genoemde freecards.

De twee organisaties hebben eigen posters. Maar om gebruikers te helpen worden op de website de logo’s beschikbaar gesteld van respectievelijk de Raad en de Alliantie. Plaatsen die dat willen kunnen dan de twee logo’s toevoegen aan hun materiaal. 

Foto: De ‘freecards’ van de Raad en de EA te midden van de promotiekaart van de Raad zelf.