Migrant politiek afwezig

Christelijke migranten zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. Voor SKIN (Samen Kerk in Nederland) en CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe) is dat aanleiding voor een studiebijeenkomst van 22 tot 24 oktober in Bosschenhoofd, bij Roosendaal. 

Er zijn vertegenwoordigers van de kerken en de politiek die met elkaar zoeken naar de reden waarom migranten met een kerkelijke achtergrond weinig aansluiting vinden bij politieke partijen. Volgens verschillende voorgangers van migrantenkerken heeft de kloof te maken met achterdocht bij migranten ten opzichte van de politiek. De mensen uit bijvoorbeeld verschillende Afrikaanse landen kennen politici vooral als corrupte mensen. Christenen dienen zich daar verre van te houden, meent men. En die gevoelens van achterdocht spelen migranten parten, ook als ze een keer in Nederland wonen. 

Het is opvallend dat de politiek in Nederland over het algemeen meer interesse lijkt te hebben voor migranten met een moslim-achtergrond. Mogelijk dat die belangstelling voortvloeit uit het feit dat de aanwezigheid van bijna een miljoen moslims duidelijk maakt dat er een botsing van culturen plaatsvindt in West-Europa, waarbij het een kernvraag is of men een gezamenlijke identiteit weet te vinden of ten minste een gezamenlijke inzet voor de samenleving. 

Weinig mensen realiseren zich dat er net zoveel migranten in Nederland wonen met een christelijke achtergrond. Ze lijken minder aandacht te krijgen, omdat hun gedachtegoed qua godsdienst dichter bij de Nederlandse samenleving staat. Of men heeft weinig belangstelling voor de christelijke migranten, omdat velen van hen orthodoxe en ethisch conservatieve gedachten aanhangen. 

Vele migranten houden zich bezig met de basis van hun bestaan. Ze besteden veel tijd aan het zoeken van veiligheid en werk. Ze komen daardoor niet toe aan politieke items. Sommigen beheersen de taal onvoldoende om zich staande te houden in het politieke debat. En het kost tijd om de cultuur van de Nederlandse politiek te doorgronden. 

Vertegenwoordigers van politieke partijen staken in Bosschenhoofd de hand in eigen boezem. Ze wezen er op dat de politieke partijen ook meer zouden moeten werken aan betrouwbaarheid. En ze zouden zich actiever moeten openstellen voor christelijke migranten. 

Foto’s:
Boven – June Beckx, scheidend coördinator van SKIN bezig met één van haar laatste opdrachten
Midden – Rhoinde Mijnals van de Evangelische Broedergemeente en Nieke Atmadja van de Protestantse Kerk, beide uit de regio Amsterdam / Amstelveen
Onder – Ahadu Beza van de Mahber Christian Nederland (Ethiopisch) uit Rotterdam